Loading

รัฐบาลลุยโลจิสติกส์เขตศก.พิเศษตากคาดสะพัด7หมื่นล้าน

วันที่ : 13 มีนาคม 2559
รัฐบาลลุยโลจิสติกส์เขตศก.พิเศษตากคาดสะพัด7หมื่นล้าน

เนชั่นทีวีร่วมพันธมิตรจัดเสวนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก "อาคม" เผยตั้งงบ 1.3 หมื่นล้าน เร่งขนส่งรองรับโลจิสติกส์ มั่นใจค้าชายแดนโต 7 หมื่นล.

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท จ.ตาก เนชั่นทีวี ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย เครือสหพัฒน์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ เทสโก้ โลตัส มหาวิทยาลัยบูรพา และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดประตูการค้าสู่เมียนมาร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด และแสดงถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเพื่อสร้างการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมชัยฐ์หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ปาฐกถาพิเศษ เรื่องแผนโครงข่ายโลจิสติกส์เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายสมชัยฐ์ กล่าวว่า แม่สอดมีความพร้อมเป็นประตูการค้า เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายสินค้าเข้าไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับชายแดนไทย-เมียนมาร์ สำหรับยุทธศาสตร์ของจังหวัด หากระบบโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นถนนที่กำลังได้รับการปรับปรุงพัฒนา และสะพานแห่งที่ 2 เชื่อม ระหว่าง อ.แม่สอด กับ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ประตูการค้าชายแดนแห่งนี้จะเป็นประตูการค้าที่สำคัญของประเทศแห่งหนึ่ง โอกาสของ จ.ตาก จึงต้องได้รับการเร่งรัดในระบบโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเข้าไปในเมียร์มาร์และสามารถกระจายสินค้าเข้าไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้

นอกจากนี้ ในเรื่องแรงงานที่จะรองรับการค้าการลงทุนจะต้องเพิ่มทักษะฝีมือ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการก่อสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติขึ้นในพื้นที่ เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านรองรับการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน ประกอบกับการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การก้าวเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ซึ่ง จ.ตาก กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ บุคลากร เพื่อรองรับ อย่างไรก็ตามจังหวัดจะต้องคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมประเพณี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

ทั้งนี้ ในส่วน อ.แม่สอด ได้เปิดให้เป็นประตูการค้าชายแดนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เมื่อได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยให้ยกระดับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ไปได้อีกระดับหนึ่ง จึงต้องเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรและพื้นที่ รวมทั้งสิ่งสำคัญที่ระบบโลจิสติกส์ที่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ทันกับการขยายตัวที่เริ่มมีเข้ามาในพื้นที่

ด้าน นายอาคม ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องแผน โครงข่ายโลจิสติกส์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า อ.แม่สอด มีพื้นที่และศักยภาพพร้อมด้านภูมิศาสตร์ในการพัฒนาให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีแนวชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านด้าน จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญมากในการที่จะใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน

สำหรับความพิเศษของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีด้วยกัน 3 ข้อ คือ 1.ด้านสถานที่ ต้องพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ให้มีความพร้อม เพื่อให้เกิดการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาประชาชนในพื้นที่นั้นให้ได้รับประโยชน์ตามไปด้วย โครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญได้ ต้องมีท่าเรือเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 2.ด้านสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องของ ภาษีการนำเข้าส่งออก และระบบการนำเข้ามาของแรงงานจากต่างประเทศ เพื่อใช้งานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุน ต้องทำอย่างเป็นระบบ และ 3.ด้านกฎระเบียบราชการต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนในการเข้ามาลงทุน โดยจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วให้ได้มากที่สุด ขณะนี้ส่วนราชการกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

"การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องระบบโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากเส้นทางในการขนส่งสินค้าไม่มีความเหมาะจะเป็นอุปสรรคได้ แม่สอดมีชายแดนติดต่อกับเมียนมาร์ การค้าการลงทุนหลักจึงมีการนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โลจิสติกส์จึงเป็นพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง โดย อ.แม่สอด มีการค้ากับเมียร์มาร์ในแต่ละปีสูงมาก และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนแรงงานให้เป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่ที่ จ.ตาก เท่านั้น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง ต้องวางแผนรองรับเรื่องแรงงานด้วยจึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ" รมว.คมนาคม กล่าว

นายอาคม กล่าวอีกว่า ในส่วน อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมาก ในช่วงที่มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากการค้าบริเวณชายแดนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ช่องทางที่ขนส่งสินค้าเข้าไปในเมียนมาร์เริ่มที่จะคับแคบ รถขนส่งสินค้าจะต้องใช้เวลานานในการต่อคิวเพื่อรอการขนส่งสินค้าออกไป ทำเกิดการกระจุกตัวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 จึงได้วางแผนการสร้างสะพานแห่งที่ 2 โดยประสานกับเมียนมาร์เพื่อก่อสร้างสะพานไปเชื่อมต่อ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำแผนการก่อสร้างไว้แล้ว ทำให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 โดยจะเชื่อมต่อกับเส้นทางในเขตเศรษฐกิจ จึงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้ในการขนส่งได้สะดวกมากขึ้น โดยจะใช้รถขนส่งสินค้าเปลี่ยนมาใช้สะพานแห่งที่ 2 แทน จึงเชื่อว่าปริมาณการค้าชายแดนจะเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบันมูลค่าการค้าปี 2558 ที่ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท

ส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นมา เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.ตาก ในแผนบูรณาการได้จัดงบประมาณไว้ที่ 13,423 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงการพื้นฐาน ประกอบด้วย การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 และขยายช่องทางการจราจร เพื่อลดปัญหาความแออัดของสะพานแห่งที่ 1 การขยายถนนเส้นทาง อ.แม่สอด เชื่อมกับ จ.ตาก การก่อสร้างอาคารและปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานแห่งที่ 2 การปรับปรุงรันเวย์และอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานแม่สอด

ทั้งนี้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอดครอบคลุมพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ จ.ตาก เพราะต้องการเปิดพื้นที่ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสได้เลือกพื้นที่เหมาะสมในอำเภอต่างๆ เหล่านี้ พร้อมทั้งขอสิทธิพิเศษได้ ข้อจำกัดจึงไม่อยู่เฉพาะที่ อ.แม่สอด แต่ทั้ง 3 อำเภอ จะมีศักยภาพในการพัฒนาการค้าการลงทุน จึงอยู่ที่การตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเลือกเข้ามาลงทุนในพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้ โดยโครงสร้างพื้นฐานจะต้องขยายระบบ โลจิสติกส์รองรับใน 3 อำเภอนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ อ.แม่สอด ยังขาดอยู่ในปัจจุบันคือสถานที่จัดประชุมและสถานที่จัดแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ ที่จะต้องเร่งเพื่อใช้รองรับการขยายตัวในพื้นที่

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวหัวข้อ "แม่สอด...ต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน" ตอนหนึ่งว่า นักลงทุนที่จะเข้ามาในพื้นที่จะต้องขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษ รวมถึงนักลงทุนเดิมที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว 400 กว่ารายในพื้นที่ ก็ต้องได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอด้วยเช่นกัน ในส่วน อ.แม่สอด มีการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนเป็นระยะเวลานานแล้ว การจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีส่วนสำคัญที่จะดึงดูดผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอยากให้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีปัญหาตามมาได้ พื้นที่จะต้องมีแผนรองรับผลกระทบด้วย รวมทั้งขยะที่จะเกิดตามมา สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดประมาณ 690 แห่ง เงินลงทุนประมาณ 18,500 ล้านบาท มีแรงงานในระบบ 5 หมื่นคน ขณะนี้ยังไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการรองรับ ส่วนเรื่องแรงงานเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องคำนึงถึง หากใช้แรงงานจากเพื่อนบ้านจะมีค่าใช้จ่าย 4,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่หากใช้แรงงานไทยจะมีค่าใช้จ่าย 9,000 บาทต่อเดือน และต้องคำนึงถึงเรื่องฝีมือ แรงงานด้วย

"หลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.ตาก ใช้มาตรา 44 นำที่ดิน 2,000 ไร่ ให้กรมธนารักษ์บริหารจัดการ ในต่างประเทศเมื่อมีการประกาศพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแล้วจะจัดทำมาสเตอร์แพลน เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างชัดเจน แต่ของไทยไม่มีการจัดทำมาสเตอร์แพลน ดังนั้นภาครัฐจะต้องทำการศึกษาและพูดคุยกับชาวบ้าน ทั้งนี้แม่สอดมีจุดแข็งการค้าชายแดน โดยมีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว" นายชัยวัฒน์ กล่าว

นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ กล่าวว่า ปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของการให้ใช้ที่ดิน ที่ยังติดปัญหาเรื่องผังเมืองไม่เอื้อต่อการก่อสร้างโรงงาน ต่อมาได้มีการประกาศใช้มาตรา 44 เพื่อกำหนดให้พื้นที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะทำงานร่วมพิจารณา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลเรื่องขยะ การเวนคืนที่ดินที่กำลังติดปัญหาอยู่ในขั้นตอนระดับจังหวัด เพื่อเสนอส่งให้แก่ธนารักษ์ส่วนกลาง ก่อนส่งให้มหาดไทยพิจารณาอนุมัติจึงจะตั้งงบประมาณเพื่อเวนคืนให้แก่ประชาชนได้

ด้าน นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ใน 3 อำเภอที่จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในช่วงแรกไม่ได้นำมาตรา44 เข้ามาบังคับใช้ ทำให้เรื่องผังเมืองเป็นไปอย่างเชื่องช้า นักลงทุนไม่กล้าตัดสินใจเข้าลงทุนเนื่องจากไม่มีความมั่นใจจึงได้มีแผนที่จะดำเนินการผังเมืองรวมเขตพิเศษขึ้นมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่จะต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ร่วมในชุมชนได้

นายกอบ ทวนคำ ผู้อำนวยการ สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 8 จ.ตาก กล่าวว่า ได้จัดตั้งสำนักงานที่ อ.แม่สอด เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนในการเดินเรื่องการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมีโครงการนำนักธุรกิจ ท้องถิ่นไปเปิดตลาดยังต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า

สำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ บริเวณด่านศุลกากรแม่สอด ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ ตั้งแต่ตุลาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559 ขยายตัวเฉลี่ยเดือนละ 22% โดย 2 เดือนแรกปีนี้มีมูลค่ารวม 1.3 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ยังน้อยมากเพียง 6.67% ของมูลค่าการค้ารวมเท่านั้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก