Loading

เชียงรายขอรถไฟเร็วสูง หวังเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษดันค้าชายแดนโต

วันที่ : 7 มีนาคม 2559
เชียงรายขอรถไฟเร็วสูง หวังเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษดันค้าชายแดนโต

หอการค้าเชียงรายเสนอรัฐลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดค้าชายแดนโต 20%

นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า อยากกระตุ้นให้รัฐบาลมีนโยบายลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงใน จ.เชียงราย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่และส่งเสริมการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวในจังหวัด เชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในจังหวัดคึกคักเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอยากเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมแบบพิเศษให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ แนวโน้มการลงทุนในพื้นที่สูงขึ้น ทั้งจากเอกชนรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนโรงแรมและลงทุนจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ รวมทั้งเริ่มมีผู้ประกอบการชาวจีนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เช่นกัน แต่ต้องติดตามว่าการเข้ามาลงทุนของชาวจีนมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีปัญหานอมินี

สำหรับการลงทุนที่มีโอกาสขยายลงทุนได้มากขึ้นจะเป็นทั้งเกษตร ประมง ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ยาและสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมสีเขียว ส่วนมูลค่าการค้าชายแดนในปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10-20% จาก ปีก่อน โดยจังหวัดมีการค้าชายแดนเกินดุลต่อเนื่อง

นายอนุรัตน์ กล่าวว่า ต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใน จ.เชียงราย เร่งสร้างแบรนด์สินค้าให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักและครองตลาดมากที่สุด โดยสินค้าที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีทั้งอาหารและของฝากที่ระลึก

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องการสร้างแบรนด์ จ.เชียงราย สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เพราะในจังหวัดมีศิลปินกว่า 300 คน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมาก เชื่อมั่นจะส่งผลดีให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน จ.เชียงราย กว่า 3 ล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวหลักจะเป็นชาวยุโรป รองลงมาคือชาวจีนและอาเซียน

นอกจากนี้ วันที่ 1 เม.ย. 2559 สายการบินแอร์เอเชียจะเปิดเส้นทางการบินข้ามภูมิภาค เส้นทาง จ.เชียงราย หาดใหญ่ เพราะนักท่องเที่ยวสิงคโปร์และมาเลเซียชื่นชอบการท่องเที่ยวในจังหวัด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์