Loading

คลังชี้เช่าที่ดิน99ปีเฉพาะรัฐต่อรัฐ

วันที่ : 30 มกราคม 2559
คลังชี้เช่าที่ดิน99ปีเฉพาะรัฐต่อรัฐ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้เช่าที่ดิน 99 ปี ว่า จะใช้เฉพาะกรณีการเช่าที่ดินระหว่างหน่วยงานรัฐต่อรัฐด้วยกันเท่านั้น ซึ่งจะเริ่มจากการเช่าที่ดินบริเวณมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อแลกกับการให้กระทรวงการคลังชดใช้หนี้แทน 62,000 ล้านบาท จากหนี้ทั้งหมดประมาณ 120,000 ล้านบาท โดยจะทำสัญญาเช่าที่เป็นเวลา 99 ปี ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังแก้ไข พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ปี 42 เพื่อขยายสัญญาเช่าจากเวลา 50 ปี เพิ่มเป็น 99 ปี รองรับการโอนที่ดังกล่าว

"ที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าการแก้ไข พ.ร.บ. ให้เช่าที่ดินเป็นเวลา 99 ปี จะใช้เป็นการทั่วไป โดยเฉพาะการให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย เป็นเวลา 99 ปี ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายนี้ แต่เกิดการเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์จนทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด โดยการเช่าที่ดินทั่วไปต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดการทำสัญญาเช่าได้นานสุด 30 ปี และรัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขในส่วนนี้อยู่แล้ว เพราะเห็นว่าเวลาที่กำหนดการเช่าที่อยู่ในขณะนี้มีความเหมาะสมอยู่แล้ว"

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ