Loading

ธนารักษ์-รถไฟ เล็งเซ็นพัฒนามักกะสันต้นปีหน้า

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558
ธนารักษ์-รถไฟ เล็งเซ็นพัฒนามักกะสันต้นปีหน้า

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยความคืบหน้าของการเข้าพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสัน หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการนำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง นำไปพัฒนาเพื่อแลกกับภาระหนี้สินของ ร.ฟ.ท.จำนวนกว่า 6 หมื่นล้านบาทว่า ตามกำหนดการคาดว่าจะมีการร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ดินได้ในเดือนมกราคมหรืออย่างช้าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จากนั้นในเดือนมีนาคมก็จะนำโครงการ ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติให้เอกชนเข้าร่วมประมูลตาม พ.ร.บ.ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน และ คาดว่าการเริ่มดำเนินโครงการจะเกิดขึ้นหลังจากกลางปี 2559 เป็นต้นไป

นายจักรกฤศฏิ์กล่าวว่า ระหว่างนี้กระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ที่ดินให้มีระยะเวลาที่นานขึ้นจาก 50 ปี เป็น 99 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้การเช่าที่ดินระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือรัฐต่อเอกชน มีระยะเวลาที่นานขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน