Loading

ทีเส็บปั้นเขตศก.พิเศษเอ็กซ์โป

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2558
ทีเส็บปั้นเขตศก.พิเศษเอ็กซ์โป

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า  ในปี 59 ทีเส็บเตรียมผลักดันให้เกิดการจัดงาน จัดแสดงสินค้านานาชาติ ประเภทงานเอ็กซ์โปต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยไม่ต่ำกว่า  3-4 แห่ง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว, สงขลา และตาก ฯลฯ เป็นต้น หลังจากเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้พยายามผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน และเริ่มมีการเคลื่อนไหว มีเอกชนเริ่มให้ความสนใจและเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกันบ้างแล้ว ขณะเดียวกันยังมีการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทย จึงมั่นใจว่าพื้นที่เหล่านั้นจะได้รับความสนใจจากหลายอุตสาหกรรมทั้งจากไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ทีเส็บจะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานอย่างเต็มที่ โดยจะหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัด เพื่อแนวทางการจัดงานว่าควรจัดงานในรูปแบบใด และควรเน้นการแสดงสินค้าชนิดใด เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งมีความต้องการไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามคาดว่าการจัดงานเอ็กซ์โปจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้รายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือไมซ์ ในประเทศปี 59 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจะมีจำนวนนักเดินทาง 16 ล้านคน และสร้างรายได้ 35,000 ล้านบาท

"การนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมประจำท้องถิ่น จะช่วยดึงดูดนักลงทุนหรือผู้ซื้อในละแวกใกล้เคียงกันภายในประเทศและผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันเข้ามาติดต่อเจรจาธุรกิจ" พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลทีเส็บ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 20 ต.ค. มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จำนวน 6 คน โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการทีเส็บเร่งดูแลใน 4 เรื่องหลัก ทั้งการระดมความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน, การดำเนินงานงบประมาณต้องโปร่งใส, ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดี และสุดท้าย ต้องประชาสัมพันธ์บทบาทของทีเส็บให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์