Loading

ชง6จังหวัดใต้เขตศก.พิเศษหนุนท่องเที่ยว

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558
ชง6จังหวัดใต้เขตศก.พิเศษหนุนท่องเที่ยว

ผวจ.กระบี่ดัน 6 จังหวัดอันดามันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่องเที่ยว หวังปั้นกระบี่เมืองท่องเที่ยวโลก

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ เปิดเผยว่า จะเสนอแนวคิดรัฐบาลให้ประกาศ 6 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง สตูล เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวถัดจากเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายพื้นที่ ที่เปิดไปแล้ว เพื่อลดการจัดเก็บภาษีและลดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ อำนวยความสะดวกในการลงทุนด้านการ ท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อให้บริการดำน้ำลึก (สกูบา)

ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันการลงทุนนำเข้าอุปกรณ์ด้านสกูบาเสียภาษีสูง จึงมีผู้ประกอบการลงทุนน้อย เมื่อนักท่องเที่ยวมาดำน้ำลึกจะเสียค่าใช้จ่ายแพง ถ้าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอำนวยความสะดวกลงทุนอุปกรณ์สกูบาจะทำให้ต้นทุนลดลง และมีผู้ประกอบการมากขึ้น ค่าใช้จ่ายจะลดลง ทำให้คนไทยมีโอกาสเที่ยวดำน้ำลึกมากขึ้น ซึ่งจังหวัดอันดามันมีแหล่งดำน้ำมาก ขณะที่ รายได้ท่องเที่ยวเฉพาะ จ.กระบี่ จะเพิ่ม 3-4 เท่า หากเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ จะผลักดัน จ.กระบี่ เป็นเมืองของโลก (กระบี่ โกลบอล ซิตี้) ในปี 2560 หากนักท่องเที่ยวต่างชาตินึกถึงไทยจะนึกถึงกระบี่ รู้สึกว่าต้องมา ปัจจุบันกระบี่เป็นจุดหมายที่ นักท่องเที่ยวต่างชาติมามากอันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต แต่แซงเชียงใหม่ โดยปีที่ผ่านมากระบี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4.7 ล้านคน เพิ่ม 26% มีรายได้ท่องเที่ยว 7.3 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 12%      

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์