Loading

เร่งผุดศูนย์ส่งสินค้าขบ.รับเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 21 ตุลาคม 2558
เร่งผุดศูนย์ส่งสินค้าขบ.รับเขตศก.พิเศษ

นายกมล บูรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กำลังศึกษาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าเพื่อรองรับการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ขณะนี้ชัดเจนแล้วในส่วนของโครงการตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับงบประมาณ 586 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าชดเชยเรื่องของที่ดินประมาณ 330 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และเตรียมก่อสร้างในปี 2560 พร้อมเปิดให้บริการปี 2562 โดยรูปแบบหลักจะพัฒนาเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน หลังจากนี้จะหารือร่วมกับประเทศใกล้เคียง อาทิ ลาว และพม่า เพื่อวางมาตรการตรวจสินค้าจุดเดียว ลดความซ้ำซ้อน สำหรับโครงการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าบริเวณจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างการศึกษาที่ตั้งที่เหมาะสมและขนาดของศูนย์สินค้าโดยจะเร่งเจรจาพื้นที่ให้แล้วเสร็จเพื่อผลักดันแผนการพัฒนาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปีนี้ "หลังจากวางกรอบการพัฒนาของศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ และนครพนมแล้ว ระยะต่อไปจะเร่งศึกษา 6 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหนองคาย มุกดาหาร ตาก ตราด สระแก้ว และสงขลาด้วย" นายกมลกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน