Loading

หอฯค้าขานรับผู้ว่าฯมุกดาหารคนใหม่สานค้าชายแดน-เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 29 กันยายน 2558
หอฯค้าขานรับผู้ว่าฯมุกดาหารคนใหม่สานค้าชายแดน-เขตศก.พิเศษ

นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การแต่งตั้งนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนใหม่ หอการค้าในฐานะภาคเอกชนซึ่งทำงานและคลุกคลีร่วมงานกับจังหวัดมานาน มองว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ท่านรู้ถึงศักยภาพของพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือการเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านลาว, เวียดนาม, และจีนตอนใต้ ทั้งยังเป็นผู้ติดตามโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก่อน จึงน่าจะขับเคลื่อนสานต่อแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง น่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่ชายแดนนี้ดียิ่งขึ้นต่อจากนี้มุกดาหารต้องรับการพัฒนาอย่างจริงจังตรงจุดในทุกด้าน เราคิดว่าจะมีกลุ่มทุนเข้ามาอีกไม่น้อยจากโครงการต่างๆ ของเมืองชายแดนแห่งนี้ ประกอบด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร, การเปิดประตูสู่อาเซียนในฐานะประตูเมืองชายแดนของประเทศไทย จากนี้หอการค้ามุกดาหารจะร่วมมือกับจังหวัด ในการพัฒนาเมืองชายแดนทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจให้การค้า การท่องเที่ยวให้มีความก้าวรุดหน้าต่อไป

"ท่านอยู่ในพื้นที่มานาน มีความชำนาญรู้พื้นที่ชายแดนของจังหวัด เคยร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดมาก่อน ภาคประชาชน กลุ่มนักธุรกิจหอการค้า ต่างก็มีความเชื่อมั่นจะสามารถพัฒนาจังหวัดให้ก้าวไกลรุดหน้า นับว่ารัฐบาลมองการณ์ไกลที่ยังคงให้ผู้มีความรู้ความชำนาญพื้นที่ ขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นนี้"

ด้านนายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวสมทบว่า หอการค้ามุกดาหารมองว่าช่วงจากนี้ไป จะเป็นยุคทองของจังหวัดชายแดนทุกแห่ง จากแนวทางการพัฒนาประตูเมืองชายแดนอย่างจริงจังของรัฐบาล และกลุ่มนักธุรกิจที่จะลงทุนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้งการลงทุนในฝั่งแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ล้วนทำให้มุกดาหารเจริญขึ้นทั้งสิ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน