Loading

เขตศก.พิเศษสระแก้วสะดุด ปชช.ค้านใช้ที่สาธารณะ-อ้างเป็นป่าชุมชน

วันที่ : 25 มีนาคม 2558
เขตศก.พิเศษสระแก้วสะดุด ปชช.ค้านใช้ที่สาธารณะ-อ้างเป็นป่าชุมชน

สระแก้ว-เครือข่ายภาคประชาชนออกมาคัดค้านไม่ให้ กก.ตชด.12 ส่งคืนที่ดินสาธารณะให้จังหวัดนำไปตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพิเศษสระแก้ว โซน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ อ้างเป็นป่าชุมชนและป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่ามานานกว่า 20 ปี ทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่ของค้างคาวแม่ไก่ด้วย

ตัวแทนชาวบ้านและองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จ.สระแก้ว จำนวนหนึ่งนำโดยนางรจนา สุวรรณ ประธานสภาชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ซึ่งดูแลเรื่องรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ได้ขอเข้าพบ พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ ผกก.ตชด.12 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (กก.ตชด.12) ซึ่งตั้งอยู่ถนนธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านไม่ให้ กก.ตชด.12 ส่งมอบคืนพื้นที่ป่าชุมชนและป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ด้านหลังกก.ตชด.12 เนื้อที่ 1,300 ไร่ ใน ต.ป่าไร่ และ ต.บ้านใหม่ หนองไทร อ.อรัญประเทศ ให้แก่จังหวัดเพื่อนำไปเป็นพื้นที่ตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

นางรจนา สุวรรณ ประธานสภาชุมชนบ้านใหม่หนองไทร กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จ.สระแก้ว และสภาชุมชนบ้านใหม่ห่หนองไทรทราบว่าจังหวัดได้เสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้แก่คณะกรรมการนโยบายและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และมติของกนพ. ได้ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้วอยู่ในพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ คือ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร และ ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ และ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ โดยเฉพาะ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศทางจังหวัดและเทศบาลตำบลป่าไร่ได้กำหนดพื้นที่ป่าชุมชน หลังกก.ตชด.12 จำนวน 1,365 ไร่ เป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสั่งให้กก.ตชด.12 ซึ่งขอใช้พื้นที่ดังกล่าวมากว่า 40 ปี ส่งคืนพื้นที่ให้จังหวัด เพื่อนำไปเป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคีเครือข่ายประชาชน จ.สระแก้ว และสภาชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ไม่เห็นด้วยกับการนำพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าวไปเป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงได้รวมตัวกันมาคัดค้านเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ด้านหลัง กก.ตชด.12 เป็นป่าชุมชนอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์และเป็นพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติซึ่งชาวบ้านจ.สระแก้ว ได้ร่วมกันอนุรักษ์และร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมานกว่า 20 ปี แล้ว และป่าดังกล่าวเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหารทางธรรมชาติให้ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของค้างคาวแม่ไก่ฝูงใหญ่ หากมีการนำไปพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้สูญเสียป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ป่าเฉลิมพระเกียรติและแหล่งอาหารแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ประธานสภาชุมชนบ้านใหม่หนองไทร กล่าวอีกว่า ทางเครือข่ายจึงยื่นหนังสือถึง ผกก.กก.ตชด.12 เพื่อคัดค้านไม่ให้ กก.ตชด.12ส่งคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นป่าชุมชนและป่าเฉลิมพระเกียรติให้จังหวัดนำไปเป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย พ.ต.อ.สมชาย สุวจนสุวรรณ กก.ตชด.12 ออกมารับหนังสือดังกล่าวพร้อมยืนยันจะส่งหนังสือคัดค้านดังกล่าวของถาคีเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้ว ให้จังหวัดสระแก้ว

พ.ต.อ. สมชาย กล่าวว่า ตชด. มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ป่าและพื้นที่ป่าชุมชนหลัง กก.ตชด.12 ที่ตชด.ดูแลอยู่มี 1,965 ไร่ ทาง จ.สระแก้วและเทศบาลตำบลป่าไร่ จะนำไปเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื้อที่ 1,365 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะมีป่าเฉลิมพระเกียรติที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกมานานโดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่หลายพันตัวที่อาศัยอยู่ที่ป่าชุมชนแห่งนี้มานาน 40 ปี จึงเห็นว่าป่าชุมชนนี้ยังเป็นป่าสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและอาหารจึงทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่ ซึ่งกก.ตชด.12 ไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้เนื่องจากจังหวัดได้ขอพื้นที่มา ดังนั้นกก.ตชด.12 จะส่งหนังสือให้ ผวจ.สระแก้ว เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก