Loading

คอลัมน์ ข่าวสั้น: มุกดาหารลงตัวเขต ศก.พิเศษ

วันที่ : 28 กันยายน 2558
คอลัมน์ ข่าวสั้น: มุกดาหารลงตัวเขต ศก.พิเศษ

"สรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร" รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดได้ตกลงให้พื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารก่อน คือ อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล โดยพักการพิจารณา 2 พื้นที่ที่เสนอเพิ่มเติม ภายหลัง คือ อำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอคำชะอีไว้ก่อน เมื่อมีความชัดเจนเรื่องพื้นที่แล้วจะได้เดินหน้าพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป ส่วนการก่อสร้างสนามบินยังคงต้องใช้เวลาพิจารณาร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนอีกระยะหนึ่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ