Loading

ปั่นราคาที่ดินเขตศก.พิเศษ'อรัญฯ'ไร่ละล้าน-'ตาก'10ล.

วันที่ : 29 ธันวาคม 2557
ปั่นราคาที่ดินเขตศก.พิเศษ'อรัญฯ'ไร่ละล้าน-'ตาก'10ล.

สำรวจอำเภอนำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ราคาที่ดินพุ่งเกินเท่าตัว แม่สอดไร่ละ 10 ล้าน เซเว่นฯชี้'เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน'ดึงผู้บริโภคจับจ่ายคึกคักขึ้น ศูนย์วิจัยฯ ม.หาดใหญ่เผยราคายางตกต่ำ-วิกฤตท่วมใต้ กระทบหนี้เน่าเพิ่ม แห่กู้นอกระบบ นักเรียน-นักศึกษาขาดเงินทยอยลาออก

ที่ดินแม่สอดพุ่งไร่ละ10ล้าน

ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายมุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำร่องใน 5 พื้นที่ ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อ.คลองใหญ่ หนังสือพิมพ์มติชนรายวันจ.ตราด จ.มุกดาหาร และ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ปรากฏว่าราคาที่ดินในพื้นที่เป้าหมายขยับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการกำกับดูแล เนื่องจากราคาที่ดินที่สูงเกินไปเป็นข้อจำกัดต่อการลงทุน

ขณะที่นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ว่ายังไม่มีรายละเอียดราคาที่ดินของเอกชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 แห่ง แต่ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าที่ดินใน จ.ตาก โดยเฉพาะ อ.แม่สอด ราคาเริ่มขยับขึ้นไปอยู่ที่ 10 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องกลไกตลาด เนื่องจากที่ดินมีน้อยแต่ความต้องการมีมาก สำหรับที่ดินที่ กนอ.จะเข้าไปดำเนินการและส่งเสริม จะเช่าจากที่ดินราชพัสดุในการดูแลของกรมธนารักษ์ ส่วนอัตราค่าเช่าขณะนี้ยังไม่ได้หารือในรายละเอียด แต่ต่ำกว่าของเอกชนแน่นอน เพราะเป็นการทำสัญญาเช่าระหว่างหน่วยงานรัฐ

รอกนพ.เคาะสิทธิประโยชน์

"กนอ.ไม่ได้ไปซื้อหรือเช่าที่ดินของเอกชน แต่จะเช่าที่ดินราชพัสดุ ส่วนสิทธิประโยชน์ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เบื้องต้นคาดว่ามาตรการสนับสนุนจะเป็นสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุด หรือใกล้เคียงกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" นายวีรพงศ์กล่าว

นายวีรพงศ์กล่าวว่า สำหรับมติที่ประชุม กนพ. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ตำบล ใน 10 อำเภอ พื้นที่รวม 1.83 ล้านไร่ ดังนี้ 1.จ.ตาก มี 14 ตำบล รวม 886,875 ไร่ ใน อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด 2.จ.มุกดาหาร 11 ตำบล พื้นที่ 361,542 ไร่ ใน อ.เมือง อ.หว้าน ใหญ่ และ อ.ดอนตาล 3.จ.สงขลา 4 ตำบล พื้นที่ 345,187 ไร่ ใน อ.สะเดา 4.จ.สระแก้ว 4 ตำบล พื้นที่ 207,500 ไร่ ใน อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร และ 5.จ.ตราด 3 ตำบล พื้นที่ 31,375 ไร่ ใน อ.คลองใหญ่

นำร่องผังเมืองมุกดาหาร-สงขลา

รายงานข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการออกแบบผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นำร่อง 2 จังหวัดแรก คือ มุกดาหาร ในพื้นที่ อ.เมือง อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล พื้นที่รวม 361,542 ไร่ และ จ.สงขลา ในพื้นที่ อ.สะเดา พื้นที่รวม 345,187 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมกราคม 2558 ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่และผังเมืองชัดเจน รวมถึงการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเลือกพื้นที่ที่หน่วยราชการเป็นเจ้าของก่อน ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนั้นอาจจะมีการเวนคืนจากเอกชนที่ถือครองที่ดินบริเวณนั้น

อรัญฯราคาที่ดินพุ่งเท่าตัว

นายสุรศักดิ์ รัตนธรรม นายกเทศมนตรี ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า ต.ป่าไร่ได้รับเลือกให้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง น้ำไม่ท่วม เชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจโอเนียงของประเทศกัมพูชา ขณะนี้ราคาที่ดินอยู่ที่ไร่ละหลักล้านบาทขึ้นไป

นายประมวล เขียวขำ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตั้งแต่ จ.สระแก้วได้รับเลือกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีส่วนราชการเข้าตรวจพื้นที่หลายครั้ง แต่ยังไม่มีความคืบหน้าและไม่รู้ทิศทางว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ปรากฏว่าราคาที่ดินจากก่อนหน้าประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ที่ประมาณไร่ละ 50,000 บาท ปัจจุบันพื้นที่ติดถนนสายหลักจะมีราคาไร่ละ 1 ล้านบาทขึ้นไป

แผนพัฒนาไม่ชัด-ซื้อขายไม่ขยับ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาที่ดินใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  กล่าวว่า ต.ไม้รูดเป็น 1 ใน 3 ตำบลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เดิมราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้ว จากการเปิดจุดผ่านแดนถาวร แต่เมื่อประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้ราคาที่ดินยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก โดยพื้นที่ติดถนนสุขุมวิทจะมีราคาเกิน 1 ล้านบาท/ไร่ ซึ่งก่อนหน้าอยู่ในระดับ 5-6 แสนบาท/ไร่ ส่วนพื้นที่หน้าทะเลราคาไร่ละ 5 ล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการซื้อขายอย่างจริงจัง เนื่องจากนักลงทุนต้องการความชัดเจนของโครงการว่าจะมีทิศทางอย่างไร และเชื่อว่าราคาที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นไปอีกในช่วง 1-2 ปีหลังจากนี้

นายสุมิตร เขียวขจี ประธานหอการค้า จ.ตราด กล่าวว่า การซื้อขายที่ดินของนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด คงจะต้องรอความชัดเจนของแนวทางการพัฒนาพื้นที่อีกระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน

"ที่ผ่านมาเมื่อมีการประกาศเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้น 20-30 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แน่นอนว่าราคาที่ดินจะสูงขึ้น คนที่เป็นเจ้าของที่ดินต้องการขายในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมแน่  เพราะขณะนี้นักลงทุนต้องการรอความชัดเจนเท่านั้น" นายสุมิตรกล่าว

เชื่อที่ดินแพงไม่กระทบลงทุน

นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของ จ.มุกดาหาร มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารพาณิชย์ โดยในส่วนของที่ดินมีราคาซื้อขายปรับตัวสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ที่ดินบริเวณสองข้างทางของถนนชยางกูร จากสามแยก ธ.ก.ส.มุกดาหาร ไปจนถึงทางแยกเข้าสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ราคาก่อนปี 2557 อยู่ที่ประมาณไร่ละ 2-4 ล้านบาท ภายหลังประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้มีการปรับราคาขึ้นไปถึงไร่ละ 7-10 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จำนวนมาก อาทิ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี โรบินสัน ไทยวัสดุ ขณะที่อาคารพาณิชย์บริเวณในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจากเดิมมีราคาอยู่ที่ประมาณ ห้องละ 2-3 ล้านบาท ปัจจุบันมีราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นห้องละ 5-7 ล้านบาท

นายสมศักดิ์กล่าวว่า แม้ที่ดินจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ยังคงมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงคิดว่าระดับราคาในปัจจุบันไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ราคาที่ดินก็มีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาที่ดินเหมือนกัน ขณะที่นักลงทุนที่เริ่มเข้ามาในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ส่วนใหญ่ให้ความสนใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจในด้านการท่องเที่ยว การบริการด้านโรงแรมที่พัก และการศึกษา

สงขลาชี้เขตศก.เพิ่มลงทุน

นายเอนก แซ่ตั้ง รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ราคาที่ดินบริเวณบ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปกติก็มีราคาสูงอยู่แล้ว เมื่อมีแผนพัฒนาดังกล่าว ราคาที่ดินจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า ปรับเพิ่มไปมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากยังไม่เห็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม โดยศักยภาพของด่านพรมแดนสะเดา สามารถขับเคลื่อนและก่อให้เกิดการพัฒนาได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เมื่อมีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้น ก็ยิ่งเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมศักยภาพทางการลงทุนได้อย่างดี ราคาที่ดินต้องมีการปรับเพิ่มอย่างแน่นอน เพียงแต่ระยะนี้การใช้จ่าย ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่อาจจะไม่ดีมากนัก ทำให้การซื้อขายที่ดินยังไม่คึกคักมากนัก

เซเว่นฯปลื้มลดราคายอดขายฟื้น

สำหรับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน หลังจากกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ลดราคาสินค้าทั่วประเทศ ตามโครงการ "เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน" ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น กล่าวว่า การจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคึกคักมากกว่าช่วงปกติ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ประกอบกับการจัดกิจกรรม "เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน" สำหรับยอดขายเซเว่นฯในช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5%

"บรรยากาศความคึกคักตามเทศกาล ช่วงนี้เป็นช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ มีการจับจ่ายซื้อของขวัญและจัดงานเลี้ยง อย่างไรก็ดีหากประเมินโดยที่ไม่อิงปัจจัยเทศกาล แม้พบว่ากำลังซื้อจะฟื้นตัวดีขึ้น แต่ก็ยังแผ่วอยู่" นายสุวิทย์กล่าว

น.ส.สลิลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัทสื่อสารองค์กร เทสโก้ โลตัส บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมีความคึกคักมากขึ้น ในส่วนของสินค้าที่ เทสโก้โลตัส มีการจัดรายการโปรโมชั่นเองก็ได้รับการตอบรับดี โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

"การจัดโปรโมชั่นของห้างค้าปลีกและร้านค้าต่างๆ และกิจกรรมคืนความสุข ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคัก คาดว่าจะต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี 2558" น.ส.สลิลากล่าว

ใต้อ่วมยางตก-ซ้ำน้ำท่วม

ขณะที่ปัญหาผลผลิตยางพาราราคาตกต่ำ แม้จะเริ่มกระเตื้องขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าระดับที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องการ กำลังกลายเป็นปัญหาสะสมส่งผลกระทบทางด้านสังคม โดยนายธีรวุฒิ อ่อนดำ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางพาราเริ่มเลวร้ายเข้าขั้นวิกฤต ทำสถิติราคาต่ำสุดในรอบ 6 ปี ยางแผ่นดิบราคาท้องถิ่น ที่ราคา 41 บาท ต่อกิโลกรัม (กก.) และน้ำยางสดที่โรงงาน 37 บาทต่อ กก. ส่งผลทำให้ชาวสวนยางภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนและประสบภาวะขาดทุนอย่างมาก นอกจากนั้นชาวสวนยางยังต้องประสบกับอุทกภัย หลายพื้นที่ในภาคใต้ไม่ได้กรีดยางติดต่อกันมานานกว่า 3 เดือนแล้ว

นายธีรวุฒิกล่าวว่า สภาพดังกล่าวส่งผลให้หนี้ครัวเรือนของชาวสวนยางภาคใต้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาหนี้เสีย มีการกู้เงินนอกระบบ การตามทวงหนี้ของแก๊งทวงหนี้ กระทบต่อการศึกษาของบุตรหลานชาวเกษตรกรสวนยาง ทำให้บางคนต้องออกจากการเรียน เนื่องจากทางบ้านไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ แม้บางสถานศึกษาจะปรับเกณฑ์การจ่ายชำระค่าเทอม เป็นการแบ่งจ่าย หรือมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นก็ตาม นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ปัจจุบันกองทุนมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้กู้รายใหม่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ห่วงนร.-นศ.ไร้เงินทยอยออก

"ทางออกของเกษตรกรชาวสวนยางหลายพื้นที่ในภาคใต้ ต่างพยายามปรับตัวด้วยการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เกษตรกรส่วนหนึ่งเปลี่ยนอาชีพไปปลูกปาล์มน้ำมันแทน แต่ก็ไม่สามารถหารายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีความพยายามแก้ไขปัญหา และผลักดันระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น แต่มาตรการที่ออกมายังรักษาไม่ตรงอาการและยังคงสร้างความสิ้นหวังให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง" นายธีรวุฒิกล่าว และย้ำว่า สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจรอได้คือ โอกาสทางการศึกษาของบุตรหลานชาวเกษตรกรสวนยาง กำลังเป็นปัญหามีการลาออกกลางคันของนักเรียนและนักศึกษานับวันยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บึงกาฬ-จีนร่วมพัฒนาอุตฯยาง

วันเดียวกัน นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ เปิดเผยถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับความร่วมมือเมืองคู่มิตร ระหว่าง อบจ.บึงกาฬกับสมัชชาผู้แทนประชาชนเขตสื้อไป่ นครชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และต้องขอขอบคุณนายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่เป็นแม่งานครั้งนี้ รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกภาคส่วนของ จ.บึงกาฬ ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไปยังจีนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

นายจาง เหย่น ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตอนนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรืออื่นๆ ในจีน โดยเฉพาะโรงงานผลิตยางรถยนต์เกรดเอถึงจุดที่ต้องการออกมาลงทุนต่างประเทศ ขณะที่ จ.บึงกาฬ ต้องการเทคโนโลยีจากจีน จึงเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมได้แล้ว

นายพินิจกล่าวว่า ดีใจที่ได้เห็นการพูดคุยในการที่จะร่วมมือกันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถือว่า จ.บึงกาฬ ประสบความสำเร็จอย่างสูง จะทำให้ระบบโลจิสติกส์ขนส่งผลิตภัณฑ์ยางออกไปสู่นานาชาติหรือประเทศจีนเร็วขึ้น และช่วยต้นทุนอีกทางหนึ่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน