Loading

เว้นภาษี15ปีดูดนักลงทุน เขตศก.พิเศษ คลัสเตอร์

วันที่ : 23 กันยายน 2558
เว้นภาษี15ปีดูดนักลงทุน เขตศก.พิเศษ คลัสเตอร์

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาห กรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย แบ่งรูปแบบการพัฒนาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ซุปเปอร์คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ โดยในกลุ่มแรกที่เป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์ หรือเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้กำหนดสิทธิประโยชน์สูงสุด ตามอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คือ ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และได้รับลดหย่อน อีก 50% เพิ่มอีก 5 ปี แต่ถ้าเป็นกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสำคัญสูงตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลังจะช่วยพิจารณายกเว้นภาษีให้สูงสุดถึง 10-15 ปี

ขณะเดียวกัน บีโอไอยังให้สิทธิประโยชน์กับกิจการในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มอีก คือ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัยชั้นนำระดับทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่กำหนด รวมทั้งมีสิทธิประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจากภาษีทั้งได้รับการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวรกับผู้เชี่ยวชาญ และอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้ โดยรายละเอียดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปสรุปรูปแบบอย่างชัดเจนอีกครั้ง ส่วนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่น ๆ บีโอไอจะให้สิทธิพิเศษ คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี และได้รับลดหย่อน 50% เพิ่มอีก 5 ปี พร้อมทั้งยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรให้ด้วย

สำหรับซุปเปอร์คลัสเตอร์นั้น แบ่งออกเป็นหลักๆ คือ อุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์