การเคหะเร่งโครงการอาคารเช่าช่วยคนจน
Loading

การเคหะเร่งโครงการอาคารเช่าช่วยคนจน

วันที่ : 23 กันยายน 2558
การเคหะเร่งโครงการอาคารเช่าช่วยคนจน

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการอาคารเช่า 32 โครงการ 10,107 หน่วย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้าก่อสร้างเฉพาะ 4 ทำเลทองของการเคหะฯ

น.ส.อุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยว่า ขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้เสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยมีจำนวน 32 โครงการ รวม 10,107 หน่วย แผนดำเนินการภายใน 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) จัดสร้างบนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ 5 โครงการ ที่เหลือ 27 โครงการ สร้างบนที่ดินของการเคหะฯ เอง

อาคารเช่าดังกล่าว เป็นบ้านแถว และอาคารสูง 3-5 ชั้น ขนาดห้องพัก 28 ตารางเมตร และ32 ตารางเมตร ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งงาน มีการคมนาคมสะดวก ที่ผ่านมาการเคหะฯ พัฒนาโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 51,915 หน่วย

"กลุ่มเป้าหมาย จะเป็นกลุ่มแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทำ หรือมีการย้ายแหล่งงานไปหลายพื้นที่ ซึ่งยังไม่มีความประสงค์เช่าซื้ออาคารเป็นของตนเอง รวมถึงกลุ่มที่ยังไม่มีกำลังซื้อมากพอที่จะเช่าซื้อที่อยู่อาศัยได้ การเคหะฯ ได้วางแผนครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย สระแก้ว มุกดาหาร ตาก ตราด และสงขลา ตามนโยบายรัฐบาลด้วย"

สำหรับอัตราค่าเช่าจะอยู่ระหว่าง 1,500-2,500 บาท/หน่วย/เดือน เพื่อต้องการผ่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย และมุ่งหวังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

"เปรียบเทียบราคากับบ้านเช่าหรือห้องเช่าเอกชนแล้ว ราคาของการเคหะฯ ก็ยังถูกกว่า แถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ลานตลาด ลานกีฬา พื้นที่สีเขียว ตามมาตรฐานการอยู่อาศัย เพื่อให้ผู้เช่าอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี" น.ส.อุบลวรรณ กล่าว

สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้านั้น หลังจากสำนักงานกฤษฎีกาตีความว่า การเคหะฯ ไม่สามารถนำพื้นที่เวนคืนก่อสร้างรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ไปพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ การเคหะฯ จึงมุ่งศึกษาพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการเคหะฯ เอง จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการลำลูกกา คลอง 2 (รถไฟฟ้าสายสีเขียว) โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า (รถไฟฟ้าสายสีส้ม) โครงการประชานิเวศน์ 3 (รถไฟฟ้าสายสีชมพู) และโครงการเคหะชุมชนบางปู 2 (รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน) ซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สู่แหล่งงาน สถานศึกษา ตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ