Loading

คอลัมน์ สะเก็ดเศรษฐกิจ: เร่งพัฒนาเขต ศก.พิเศษ

วันที่ : 5 กันยายน 2558
คอลัมน์ สะเก็ดเศรษฐกิจ: เร่งพัฒนาเขต ศก.พิเศษ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดยมีมติอนุมัติการเร่งเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ด่านพุน้ำร้อนที่อยู่ติดประเทศเมียนมา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทุกรูปแบบเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และยังติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟสที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก สระแก้ว ด่านสะเดา ที่สงขลา มุกดาหาร และหนองคาย โดยใช้งบประมาณปี 2559 กว่า 6,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง