Loading

เปิดงบรอเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 5 กันยายน 2558
เปิดงบรอเขตศก.พิเศษ

ไฟเขียวของบเร่งด่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟสแรก 6,000 ล้าน ก่อน 16 ก.ย.นี้

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ว่า ที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรฉบับปรับปรุงของกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการบินพลเรือน กรมศุลกากร ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 จังหวัด ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2559 แล้ว 6,169 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณเปิดช่องให้หน่วยงานยื่นเสนอโครงการในด่านต่างๆ และโครงการจำเป็นเร่งด่วนได้ เนื่องจากมีงบกลางอยู่ 2,000 ล้านบาท ที่ยังตกค้างอยู่ สามารถนำมาจัดสรรได้ โดยขอ ให้เสนอกลับมาก่อนการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในวันที่ 16 ก.ย.นี้

ขณะเดียวกัน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เจรจาก่อสร้างรถไฟเชื่อมโยงระหว่าง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และตำบลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา โดยกัมพูชาจะเริ่มก่อสร้างรถไฟในเดือน ต.ค.นี้ ใช้เวลา 6-7 เดือนจะแล้วเสร็จ เพื่อเดินรถไฟร่วมกันครั้งแรกในรอบ 40 ปี ที่ประชุมยังมีมติให้กรมทางหลวงทำทางเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์จากกาญจนบุรี-ด่านบ้านพุน้ำร้อน ให้มีถนนเข้าด่านเชื่อมนิคมอุตสาหกรรมทวาย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุม ได้หารือรายละเอียดการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา ด้วย เพราะต้องเร่งพัฒนาในปี 2558-2559

นายอาคม กล่าวว่า เร็วๆ นี้ จะ เจรจากับมาเลเซียเรื่องรถบรรทุกรถโดยสาร รถตู้ที่ข้ามไปมาระหว่างกัน ว่าจะอนุญาตให้ผ่านแดนได้วันละเท่าใด และต้องเจรจากับเมียนมา เพื่อพัฒนาด่านบ้านพุน้ำร้อน ที่จะกลายเป็นด่านสำคัญมีทั้งถนน รถไฟ ระบบคมนาคม ท่อก๊าซ

สำหรับร่างแผนพัฒนาโครง สร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ฉบับปรับปรุง มีแผนลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 167 โครงการ วงเงินรวม 1.1 แสน ล้านบาท มีโครงการที่ผ่านการ คัดกรองแล้ว 70 โครงการ วงเงิน 2.35 หมื่นล้านบาท โดยในปี 2559 เขตเศรษฐกิจพิเศษใน จ.สงขลา ได้รับจัดสรร 2,030 ล้านบาท เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 1,682 ล้านบาท เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 969 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์