Loading

คลังลุยต่อภาษีที่ดินถกหาข้อมูลเพิ่

วันที่ : 24 มีนาคม 2558
คลังลุยต่อภาษีที่ดินถกหาข้อมูลเพิ่ม

คลังเดินหน้าภาษีที่ดิน ย้ำไม่แยกภาษีบ้านและที่ดินออกจากกัน เตรียมหารือคณะกรรมการปฏิรูปภาษีเพิ่มเติมต้นเดือนเม.ย.นี้ ด้านธนาคารเกียรตินาคินมองตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ปีนี้ คาดขยายตัว 17%

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีเวลาในการผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ออกมาในช่วงที่ตนยังดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง โดยยืนยันว่าไม่ได้แยกการจัดเก็บภาษีที่ดินออกจากที่อยู่อาศัย เพราะอาคารบ้านเรือนต้องปลูกบนที่ดินจึงต้องประเมินภาษีร่วมกัน อีกทั้งยังมองว่าจะเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ดีที่สุด เพราะจะเก็บภาษีจากคนรวยที่มีทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าการเก็บภาษีมรดก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้มุ่งหารายได้เพียงอย่างเดียว รัฐบาลชุดปัจจุบันจะไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บภาษี เนื่องจากว่ากฎหมายจะบังคับใช้ได้ ต้องรอการประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั่วประเทศอีกกว่า 20 ล้านแปลง รวมทั้งกว่าที่กฎหมายจะผ่านสภา และมีผลบังคับใช้น่าก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี โดยระหว่างนี้ ทางกระทรวงการคลังจะยังเปิดรับฟังกระแสความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในช่วงต้นเดือนเมษายน 2558 นี้ เตรียมจะหารือเพิ่มเติมกับคณะกรรมการปฏิรูปภาษีเพราะต้องการรับฟังความเห็นจากหลายๆ ส่วน

ขณะที่นายศราวุธ จารุจินดา ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวถึงแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 ว่าจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และข้อมูลจาก บล.ภัทร บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่าในปี 2558 นี้ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะขยายตัวประมาณ 17% โดยมีมูลค่าประมาณ 4 แสนล้านบาท การเติบโตคาดว่าจะมาจากการเปิดตัวใหม่ของโครงการคอนโดมิเนียม แต่หากพิจารณาจากยอดขายใน 2 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าการฟื้นตัวของยอดขายผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนใหญ่ยังมาจากที่อยู่อาศัยแนวราบ

สำหรับทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า มองว่าตลาดหอพักสำหรับพนักงานโรงงานน่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ นิคมอุสาหกรรมแถบระยอง ชลบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ ส่วนตลาดอพาร์ตเมนต์ และหอพักสำหรับนิสิตนักศึกษาน่าจะมีทิศทางทรงตัว แต่จะมีแนวโน้มที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ เช่น ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.เชียงใหม่ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เป็นต้น ส่วนธุรกิจโรงแรมยังเติบโตได้ดีในระยะต่อไปในจังหวัดท่องเที่ยว, จังหวัดที่ได้แรงสนับสนุนจากการค้าชายแดน และจังหวัดที่ได้แรงสนับสนุนจากการค้าการผลิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก