Loading

ธอส.ช่วยรากหญ้ากู้ซื้อบ้า

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2558
ธอส.ช่วยรากหญ้ากู้ซื้อบ้าน

       คลังสั่ง ธอส.ช่วยคนมีรายได้น้อยมีโอกาสกู้เงินซื้อบ้านอีกทั้งยังหันมาปล่อยกู้เงินซื้อบ้านอีกทั้งยังหันมาปล่อยกู้ผู้ประกอบการรายย่อยสร้างแฟลต อพาร์ทเม้นท์ ชานเมือง

          นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เผยว่า ได้มอบนโยบายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เน้นปล่อยกู้เพื่อให้คนมีรายได้น้อย มีบ้านเป็นของตัวเอง แต่เนื่องจากราคาบ้านและที่ดินใน กทม.ปรับตัวสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ทำการสำรวจราคาที่พักอาศัยใหม่

          ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาเสนอกระทรวงการคลัง เรื่องปรับราคาเป้ากู้ซื้อบ้านกลุ่มเป้าหมาย จากปัจจุบันเน้นปล่อยกู้ซื้อบ้านที่มีราคา 1.5 ล้านบาท อาจจะขยับราคาขึ้นแต่ให้คงกลุ่มเป้าหมายเดิม รวมทั้งให้ขยายฐานลูกค้าปล่อยกู้ซื้อบ้านในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

          นอกจากนี้ ยังเสนอให้ ธอส.หันมาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่กู้เพื่อนำไปทำที่พักอาศัยราคาไม่แพง รวมถึงกู้เพื่อนำไปสร้างแฟลต อพาร์ทเม้นท์ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมให้คนมีรายได้น้อย ได้มีที่พักอาศัยในทางอ้อม

          อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีความต้องการสร้างอพาร์ทเม้นท์และแฟลตตามแนวรถไฟฟ้าเกิดใหม่ชานเมือง จึงเชื่อว่า การสนับสนุนสินเชื่อกลุ่มนี้มากขึ้นจะทำให้คนรายได้น้อยมีที่พักอาศัยมากขึ้น

ที่มา : M2F

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ