Loading

มี.ค.58กระจายอำนาจEIAคอนโด-จัดสรร8จว.กทม.นำร่องอนุมัติตึกครบวงจร ปริมณฑล-หัวเมือง จ่อเฟสสอ

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2557
มี.ค.58กระจายอำนาจEIAคอนโด-จัดสรร8จว.กทม.นำร่องอนุมัติตึกครบวงจร ปริมณฑล-หัวเมือง จ่อเฟสสอง

          สผ.ดีเดย์ มี.ค. 58 กระจายอำนาจพิจารณารายงาน EIA พื้นที่ กทม.ให้สิทธิ์อนุมัติอาคาร-จัดสรรที่ดิน ทุกขนาด ส่วนอีก 7 จังหวัดนำร่อง ในพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม ให้สิทธิ์เฉพาะคอนโดฯไม่เกิน 8 ชั้น หรือพื้นที่ไม่เกิน 1 หมื่น ตร.ม. แย้มรอดูผลหากไม่มีปัญหาติดขัด เตรียมกระจายอำนาจเฟส 2 อีก 8 จังหวัด นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง สงขลา

          นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) สิ่งแวดล้อม แห่งชาติเมื่อ 26 กันยายนที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ระดับจังหวัด ในด้านอาคาร จัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเพื่อกระจายอำนาจพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานอีไอเอ) ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และอีก 7 จังหวัดนำร่องที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี

          ความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เตรียมเสนอร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คชก.ให้ประธานบอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติลงนามภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากนั้นคาดว่าจะเริ่มส่งรายงานอีไอเอให้ คชก.แต่ละจังหวัดพิจารณาได้ภายในเดือนมีนาคม 2558

          สำหรับขั้นตอนดำเนินการ ขณะนี้ สผ.เตรียมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับฝ่ายเลขานุการ คชก.ระดับจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ และจะจัดสัมมนา คชก.ระดับจังหวัดในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (รายงานอีไอเอ) โดย สผ. จะให้คำแนะนำแนวทางการพิจารณา และมีคู่มือหลักปฏิบัติ หรือ "โค้ดออฟคอนดักต์" เพื่อเป็นเช็กลิสต์ประกอบการพิจารณารายงาน

          ขยายเฟส 2 อีก 8 จังหวัด

          แหล่งข่าวจาก สผ. เปิดเผยเพิ่มเติมว่าส่วนการกระจายอำนาจพิจารณารายงาน อีไอเอให้จังหวัดอื่น ๆ ขณะนี้ได้ประสานงานกับบางจังหวัดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้า โดย สผ.กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจังหวัดที่จะกระจายอำนาจเพิ่มเติมในอนาคตไว้ ดังนี้

          1) เป็นจังหวัดที่มีสถิติขออนุมัติรายงาน อีไอเอย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ำกว่า 10 โครงการ เบื้องต้นมีประมาณ 8 จังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดปริมณฑลและหัวเมือง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง และสงขลา 2) เป็นจังหวัดที่มีสถาบัน ระดับอุดมศึกษา และ 3) มีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมจะเป็นเลขาฯ คชก.ได้

          "อย่างไรก็ตาม การขยายพื้นที่กระจายอำนาจพิจารณารายงานอีไอเออีก 8 จังหวัด จะขอดูผลการกระจายอำนาจชุดแรกก่อนว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ รวมถึงจะต้องหารือร่วมกันว่าจะให้พิจารณารายงานอีไอเอการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน และอาคารทุกขนาด หรือเฉพาะอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น หรือพื้นที่ไม่เกิน 1 หมื่นตารางเมตร" แหล่งข่าวกล่าว

ให้สิทธิ์ กทม.อนุมัติตึกทุกขนาด

 

          นางสาวปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลักการกระจาย อำนาจพิจารณารายงานอีไอเอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ให้ กทม.พิจารณาอาคารทุกประเภท ทุกความสุข และทุกขนาดในพื้นที่ เช่น คอนโดฯ โรงแรม ฯลฯ ให้พิจารณาโครงการการจัดสรรที่ดินทุก ขนาด และบริการชุมชนทุกขนาด เนื่องจาก กทม.เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในสังกัด คือสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.อยู่แล้ว

          และ 2) กรณี 7 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อ สิ่งแวดล้อม จึงให้จังหวัดมีอำนาจพิจารณารายงานอีไอเอด้านการจัดสรรที่ดิน บริการชุมชน และอาคารเฉพาะโครงการที่มี ความสูงไม่เกิน 23 เมตร และพื้นที่ไม่เกิน 1 หมื่นตารางเมตรเท่านั้น ส่วนอาคารนอกเหนือจากนี้ คชก.ส่วนกลางเป็น ผู้พิจารณาตามเดิม

          ทั้งนี้ ปี 2555-2556 สผ.มีปริมาณรายงานอีไอเอโครงการในกรุงเทพฯที่ต้องพิจารณารวมประมาณกว่า 1.5 พันโครงการ ในจำนวนนี้ประมาณ 40% เป็นโครงการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ส่วนในพื้นที่ 7 จังหวัดคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เท่าที่ทราบ 2 ปีที่ผ่านมาน่าจะมีการขออนุญาตอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น หรือไม่เกิน 1 หมื่นตารางเมตร รวมทั้งหมดกว่า 100 โครงการ หรือ 20% ของโครงการที่ยื่นเข้ามาทั้งหมด

          แหล่งข่าวจาก สผ. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังจากกระจายอำนาจให้ กทม. และ 7 จังหวัดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว คาดว่าจะช่วยให้พิจารณารายงานรวดเร็วขึ้น เนื่องจากปริมาณรายงานที่ส่งมาส่วนกลางน่าจะลดลง 40% ขณะที่กฎหมายกำหนดเพดานเวลาให้ คชก.พิจารณารายงาน อีไอเอรอบแรกไม่เกิน 45 วัน และรอบที่ 2 ไม่เกิน 30 วัน แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากมีรายงานจำนวนมาก โดยเฉลี่ยโครงการในกรุงเทพฯ จึงต้องรอคิวพิจารณา 30-40 วัน กว่าจะเข้าสู่ที่ประชุม คชก. แต่ในอนาคตมีแนวโน้มจะลดเหลือ 20-30 วัน

          นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า หากอนาคต สผ.จะขยายพื้นที่กระจายอำนาจเพิ่มเติมพิจารณารายงานอีไอเอเฟสถัดไปอีก 8 จังหวัด เมื่อมีความพร้อม ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะช่วยลดปริมาณรายงานที่เข้าสู่ส่วนกลางได้ โดยเฉพาะการกระจาย อำนาจการพิจารณารายงานอีไอเอคอนโดฯ ทุกขนาดให้ กทม.พิจารณา

          เตรียมขยายผล - หลังจาก สผ.กระจายอำนาจพิจารณารายงานอีไอเออาคารและโครงการจัดสรรที่ดิน ให้ กทม.และอีก 7 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม ล่าสุดเตรียมขยายผลเฟสถัดไปอีก 8 จังหวัดที่อยู่ในข่าย ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สงขลา ระยอง และขอนแก่น

          23 องศา เอสเตท เขาใหญ่

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ