Loading

คนรายได้น้อยเฮ! กคช.เตรียมสร้างบ้านเอื้ออาทรแนวรถไฟฟ้

วันที่ : 15 ตุลาคม 2557
คนรายได้น้อยเฮ! กคช.เตรียมสร้างบ้านเอื้ออาทรแนวรถไฟฟ้า

          นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กคช.เตรียมทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน (ทีโอดี) เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เส้นทางคมนาคมมีประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด ซึ่งเราศึกษาแผนแม่บทแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

          1.กคช.จะร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟม. ตามเส้นทางโครงข่ายรถไฟขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 3 โครงการ ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ (สายสีม่วง จ.นนทบุรี), สถานีบางปึ้ง (สายสีเขียว จ.สมุทรปราการ) และสถานีมีนบุรี (สายสีชมพูกรุงเทพฯ) 2.กคช.พัฒนาโครงการบนที่ดินของตัวเอง 4 พื้นที่ ได้แก่ รังสิตลำลูกกาคลอง 2 (สายสีเขียวเข้ม), ร่มเกล้า (สายสีส้ม), ประชานิเวศน์ (สายสีชมพู) และบางปู 2 จ.สมุทรปราการ (สายสีเขียว-ต่อขยายบางปึ้ง-บางปู สวางคนิวาส) และ 3.กคช.กำลังศึกษาพื้นที่ส่วนราชการ อาทิ กรมธนารักษ์ เอกชนที่สนใจร่วมโครงการ ซึ่งได้ศึกษาแผนแม่บทโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้ว จากนี้จะเป็นขั้นตอนการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

          นายกฤษดากล่าวว่า นอกจากนี้ กคช.กำลังคิดทำโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย โดยพบว่าปัจจุบันมีประชาชนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความสามารถจะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ อาทิ ประชาชนกลุ่มเพิ่งจบการศึกษาและเพิ่งเริ่มสู่ตลาดแรงงาน คนกลุ่มนี้ยังมีรายได้ไม่มากนัก ไม่สามารถหาซื้อที่อยู่อาศัยได้ จะต้องมาอาศัยที่อยู่อาศัยแบบเช่า  จึงคิดจะทำอาคารเช่ารวม 10,000 หน่วย ในอัตรา 2,500 บาท ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รองรับผู้มีรายได้ 15,301-22,900 บาท และอัตรา 1,500 บาท ตามภูมิภาค รองรับผู้มีรายได้ 8,801-13,500 บาท

          นายกฤษดากล่าวว่า เบื้องต้นเรามีพื้นที่เป้าหมายที่ กคช.เป็นเจ้าของอยู่แล้ว 5 พื้นที่ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า กรุงเทพฯ, โครงการเมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ, โครงการชุมชนฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา, โครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และโครงการเคหะชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง อย่างไรก็ตาม เราจะเสนอไปทาง ครม.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้พิจารณา ซึ่งหากเห็นชอบในเร็ววันก็สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายใน 2 ปี (2558-2559)

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน