Loading

อ้อนรัฐอุ้มโรงแรมปรับโฉมก่อนเปิดเสร

วันที่ : 11 กันยายน 2557
อ้อนรัฐอุ้มโรงแรมปรับโฉมก่อนเปิดเสรี

          ทีเอชเออ้อนบีโอไออุ้มโรงแรมเก่ารีโนเวต ลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

          นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่าสมาคมเตรียมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)พิจารณาหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมที่ต้องการขอรับการส่งเสริมปรับปรุงโรงแรมให้มีสภาพใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรวมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น

          นอกจากนี้ ต้องการให้พิจารณาปรับลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์ภายในโรงแรมลดลงจากปัจจุบัน ซึ่งแต่ละตัวมีอัตราภาษีไม่เท่ากัน เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องทำความร้อน-ความเย็น ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการโรงแรมต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนและประเทศในยุโรป ส่งผลให้ภาษีนำเข้ามีอัตราค่อนข้างสูง

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ภาครัฐจะให้การส่งเสริมผู้ประกอบการโรงแรมเร่งปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ในโรงแรม หลังจากที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีแผนการปรับปรุงห้องพักมานานกว่า 5-8 ปี

          "ทีเอชเอจะเร่งรวบรวมรายละเอียดการจัดเก็บอัตราค่าภาษีในแต่ละตัว เพื่อขอลดรับการลดหย่อนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เพราะที่ผ่านมาปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อช่วงปีที่ผ่านมา กระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทำให้ขาดรายได้มาหมุนเวียนทางธุรกิจ การช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องหมุนเวียนที่ดีขึ้น" นายสุรพงษ์ กล่าว

          รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการ(บอร์ด) บีโอไอมีแนวคิดให้การส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงแรมขนาด 20-30 ห้อง เพื่อเปิดโอกาสการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ก้าวเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว

          นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ทีเอชเอไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันพบว่าโรงแรมในหลายพื้นที่ของประเทศมีจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของตลาด

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ