Loading

รฟท.ศึกษาตั้งพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์เปิดทำเลทองให้เอกชนร่วมทุ

วันที่ : 13 สิงหาคม 2557
รฟท.ศึกษาตั้งพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์เปิดทำเลทองให้เอกชนร่วมทุน

          นายประเสริฐ อัตตะนันทน์  รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า บอร์ด รฟท.มีแนวคิดให้มีการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์) ขึ้นมาเพื่อลดการลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรรัฐบาล โดยเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนบนที่ดินของ รฟท.โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของรฟท. อยู่ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เชิงพาณิชน์ให้กับรฟท. เบื้องต้นได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการรฟท. กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ไปหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินถึงความเป็นไปได้และแนวทางการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน  เพื่อนำเสนอให้บอร์ดพิจารณา เมื่อบอร์ดเห็นชอบจะเร่งรัดดำเนินการทันที สำหรับที่ดินของรฟท. ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงและมีแนวโน้มเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเบื้องต้นมีจำนวน 3 แปลง มูลค่าที่ดินรวมประมาณ 84,599 ล้านบาท คือ 1. ที่ดินย่านมักกะสัน พื้นที่ 512 ไร่ มูลค่า 55,816 ล้านบาท  2. ที่ดินย่านพหลโยธิน บริเวณ กม.11 พื้นที่ 359 ไร่ มูลค่า 18,370 ล้านบาท 3. ที่ดินย่านสถานีแม่น้ำพื้นที่ 277 ไร่ มูลค่า 10,413 ล้านบาท

          ด้านนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีสกุล ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กล่าวว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มอบหมายให้ รฟม.ศึกษาความเป็นไปได้ในการระดมเงินทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 10  สายของ รฟม. ซึ่งรฟม.จะเร่งกลับไปศึกษารายละเอียด โดยเบื้องต้นมองว่าอาจจะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีสัม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี 35 กม. มูลค่า 178,000 ล้านบาท ซึ่งขณะอยู่ระหว่างเสนอขอนุมัติโครงการต่อ คสช.มาทำเป็นโครงการนำร่องก่อน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ