Loading

อสังหาฯชงสรรพากร เว้นภาษีบ้านไม่เกิน1ล.

วันที่ : 1 สิงหาคม 2557
อสังหาฯชงสรรพากร เว้นภาษีบ้านไม่เกิน1ล.

3 สมาคมอสังหาฯ ร้อน! หลังคลังเล็งจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ จ่อยื่นหนังสือถึงกรมสรรพากร ขอยกเว้นบ้านผู้มีรายได้น้อยราคาไม่เกิน 1 ล้านหรือที่ดินไม่เกิน 50 ตร.ว. ยกเลิกเก็บภาษีซ้ำซ้อน แนะเก็บค่าโอน-จดจำนอง ในอัตราคงที่

จากกรณีกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอปรับโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามนโยบายของ คสช. ที่ต้องการผลักดัน ให้มาทดแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน โดยจะต้องยึด 3 หลักการ ประกอบด้วย 1.ต้องช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ ของประชาชน 2.สร้างความเป็นธรรม และ 3.สร้างรายได้ให้แก่รัฐ

สำหรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลง โดยใช้ฐานราคาประเมินของกรมธนารักษ์ โดยกำหนดโครงสร้างภาษี ในสามอัตรา ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ เก็บในอัตราไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินที่ดิน, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย เก็บในอัตรา 0.1% และที่ดินเพื่อการเกษตร เก็บในอัตราไม่เกิน 0.05% ทั้งนี้ อัตราจัดเก็บจริงจะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ในกรณีที่ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ความควรแก่สภาพที่ดิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บในอัตรา 0.05% ของ ราคาประเมินที่ดิน และ หากยังไม่ใช้ประโยชน์ติดต่อกัน ให้เพิ่มภาษีอีกหนึ่งเท่าในทุกๆ สามปี แต่จำนวนภาษีที่เสียต้องไม่เกิน 2% ของราคาประเมินที่ดิน

ในเรื่องนี้ นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวเห็นด้วยที่รัฐบาลจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเงินภาษีที่ได้จะเข้าสู่หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้นำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลปรับโครงการการจัดเก็บภาษีใหม่ก็ควรยกเลิกภาษีที่มีการจัดเก็บซ้ำซ้อนในปัจจุบัน

ในเบื้องต้น ได้ร่วมหารือกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยให้พิจารณาจากบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทตามราคาประเมิน หรือปลูกสร้างบนที่ดินไม่เกิน 50 ตารางวา เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะในต่างจังหวัดมักจะมีที่ดินมากแต่ราคาไม่สูง ในขณะที่บ้านในเมืองจะราคาถูก แต่ที่ดินราคาสูง

และ 2.ลดการจัดเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อนกับภาษีใหม่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง โดยเสนอให้จัดเก็บในอัตราคงที่ หรือกำหนดเพดานสูงสุดเช่นเดิมค่าธรรมเนียม การโอน คิด 2 % ภาษีใหม่จัดเก็บ 2% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทเป็นต้น เช่นเดียวกับในหลายประเทศ เนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะราคามากหรือน้อยเจ้าพนักงานดำเนินการเท่ากัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือง่ายขึ้น

ทั้งนี้ 3 สมาคมอสังหาฯ เตรียมยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรวมถึงกระทรวงการคลังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้พิจารณาถึงข้อเรียกร้องข้างต้น สำหรับกรณีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้รายได้น้อยและการลดการจัดเก็บภาษี ซ้ำซ้อน

"ทางสมาคมอสังหาฯ เห็นด้วยที่รัฐบาลจะปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่ เพราะเม็ดเงินที่ได้จะเข้าสู่ท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป แต่ก็ควรลดยกเว้นการจัดเก็บกับผู้มีรายได้น้อย และลดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน โดยในเร็วนี้จะขอเข้าพบอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อเสนอข้อเรียกร้องของทางสมาคมอสังหาฯ เพราะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง" นายอธิป กล่าว

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน