Loading

ดันราคาที่ดินประเมินรายปีเพิ่มรายได้รั

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2556
ดันราคาที่ดินประเมินรายปีเพิ่มรายได้รัฐ

          ธนารักษ์เร่งปรับราคาประเมินที่ดินเป็นรายปี หวังรีดภาษีเข้ารัฐแก้คลังถังแตก เริ่มใช้เขต กทม.ก่อน

 

          นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ธนารักษ์จะปรับราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศให้สอดคล้องกับราคาตลาดเป็นรายปี จากเดิมที่ปรับราคาประเมินที่ดินทุกๆ 4 ปี ซึ่งเป็นไปตามภารกิจและนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง

 

          ทั้งนี้ จะเริ่มที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดมากที่สุด หลังจากนั้นจะมีการขยายไปในเมืองใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด เมื่อกรมธนารักษ์มีความพร้อมก็จะดำเนินการทั่วประเทศ

 

          นายนริศ กล่าวว่า การปรับราคาประเมินที่ดินเป็นรายปี จะช่วยทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากหลายส่วนเห็นตรงกันว่าการปรับราคาประเมินที่ดินเป็นรายปีจะทำให้ราคาที่ดินเป็นปัจจุบัน และทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกส่วน

 

          สำหรับเรื่องการจ้างที่ปรึกษาเอกชนขณะนี้ได้มีการทดลองในพื้นที่นำร่องที่จ.สระบุรี ไปแล้ว โดยหลังจากนี้คงต้องมารอดูประสิทธิภาพงานอีกครั้งหนึ่ง

 

          อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้กรมธนารักษ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะ

 

          การจัดทำราคาประเมินที่ดิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยปัจจุบันมีการจัดทำราคาประเมินที่ดินและบัญชีราคาที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 29.3 ล้านแปลงคิดเป็นเนื้อที่ราว 321 ล้านไร่ 6 แปลง ที่ดินรายบล็อก ราว 23.3 ล้านแปลง.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์