Loading

ผุดบ้านสุขยั่งยืนช่วยคนจนมหาดไทย-ธอส.ร่วมพัฒนาโครงการ ให้อยู่ฟรีแถมโฮมสเตย์ไว้สร้างรายได

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2556
ผุดบ้านสุขยั่งยืนช่วยคนจนมหาดไทย-ธอส.ร่วมพัฒนาโครงการ ให้อยู่ฟรีแถมโฮมสเตย์ไว้สร้างรายได้

มหาดไทยผนึกซีเอสอาร์รัฐวิสาหกิจ ผุดบ้านสุขยั่งยืน-โฮมสเตย์ให้ผู้มีรายได้น้อย นำร่องที่เชียงใหม่

 

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการบ้านสุขยั่งยืน เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบ้านสุขยั่งยืนเพื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน 4 ภาคทั่วประเทศ โดยจะนำร่องแห่งแรกที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะนำที่ดินสาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ จะแบ่งส่วนเป็นการก่อสร้างบ้านสุขยั่นยืนให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยฟรี 40% ของพื้นที่ ส่วนอีก 60% จะเป็นโซนโฮมสเตย์และโซนอื่นๆที่ประกอบด้วยศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศูนย์โอท็อป และสปา-นวดแผนไทยเป็นต้น เพื่อให้โครงการเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย

 

สำหรับบ้านสุขยั่งยืน ในเบื้องต้นจะมีพื้นที่ต่อหลังประมาณ 50 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 40 ตร.ม. เป็นบ้านชั้นเดียว ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 1-2 แสนบาทต่อหลัง เน้นก่อสร้างแบบเรียบง่าย แต่คงทน และเข้ากับธรรมชาติ ซึ่งจะให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ฟรี พร้อมฝึกอาชีพ โดยในแต่ละจังหวัดจะคัดเลือกผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆ ที่ต้องการมีอาชีพเป็นของตัวเองเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว

 

ทางด้านโครงการนำร่องแห่งแรกที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีที่สาธารณะอยู่ประมาณ 100 ไร่ สามารถปลูกสร้างบ้านได้ประมาณ 200 หลัง หลังจากลงพื้นที่และวิเคราะห์งบประมาณแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการแรกที่ อ.สันกำแพง ได้ภายในปลายปีนี้ และโครงการที่สองคาดว่าจะอยู่ที่ภาคอีสาน จ.อุดรธานีส่วนอีก 2 ภาค อยู่ระหว่างหาพื้นที่สาธารณะ

 

สำหรับงบประมาณการพัฒนาโครงการ จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในลักษณะให้เป็นโครงการเพื่อสังคมหรือซีเอสอาร์ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการบ้านสุขยั่งยืน ร่วมพัฒนาแนวคิดพร้อมออกแบบ และประเมินงบประมาณหลังจากนั้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สนใจจะรับไปดำเนินการและต่อไปจะเชิญชวนโครงการซีเอสอาร์ของบริษัทภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย เพื่อกระจายโครงการไปให้ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์