Loading

ส.นายหน้าอสังหาฯจี้คลังออกพ.ร.บ.ควบคุมนายหน้าและคุ้มครองผู้บริโภ

วันที่ : 16 กันยายน 2556
ส.นายหน้าอสังหาฯจี้คลังออกพ.ร.บ.ควบคุมนายหน้าและคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ร่างหนังสือเพื่อยื่นให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาออกพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากหากมีการบังคับใช้แล้วจะสามารถช่วยธุรกิจบ้านมือสองในประเทศไทยมีทิศทางที่ดีกว่านี้ เนื่องจากจะทำให้การทำงานของนายหน้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผู้บริโภคจะเกิดความไว้วางใจกับนายหน้าที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องมีใบอนุญาตการทำงาน โดยเชื่อว่าเมื่อมีกฎหมายควบคุมนายหน้าและคุ้มครองผู้บริโภคจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากจะคุ้มครองและช่วยให้ประชาชนซื้อ-ขายบ้านมือสองผ่านนายหน้ามากขึ้นแล้ว กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้มีจรรยาบรรณและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความคุ้มครองปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง  

 

"ไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เนื่องจากการออกกฎหมายนั้นต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน แต่มั่นใจว่าหากมี พ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ออกมาบังคับใช้แล้วจะสามารถช่วยธุรกิจบ้านมือสองในประเทศไทยมีทิศทางที่ดีกว่านี้" นายกสมาคมฯ กล่าว

 

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมาย ได้มุ่งเน้นไปถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อควบคุมการทำงานของนายหน้าทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติของนายหน้าออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรนายหน้าฯ กลุ่มผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีหลักสูตรนายหน้ามาโดยตรงแต่มาศึกษาเพิ่มเติมในภายหลัง กลุ่มที่ไม่จบปริญญาตรีแต่มาอบรมหลักสูตรนายหน้าภายหลัง และกลุ่มที่ไม่ได้จบหลักสูตรใดเลยแต่ต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มีความพร้อมและจรรยาบรรณในการทำงาน

 

สาเหตุที่ต้องแบ่งนายหน้าเป็นกลุ่มเพื่อจะได้ไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ที่ไม่ได้จบหลักสูตรใด ๆ แต่ต้องการทำอาชีพนายหน้าฯ นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องกฎกติกาและจรรยาบรรณในการทำงาน รวมทั้งบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย เชื่อว่าหากมีพ.ร.บ.นายหน้าแล้วจะสามารถบังคับและควบคุมให้ผู้ที่ทำอาชีพนี้มีจรรยาบรรณ และจะทำให้ผู้ที่เข้ามาสู่อาชีพนายหน้ามีมาตรฐานมากขึ้น

 

ที่ผ่านมาการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ เป็นไปอย่างไม่มีระเบียบเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับ

 

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์