Loading

กคช.ลุยบ้านแนวรถไฟฟ้

วันที่ : 28 สิงหาคม 2556
กคช.ลุยบ้านแนวรถไฟฟ้า

"กฤษดา รักษากุล"ผู้ว่าการ กคช.คนใหม่ เดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาบ้านตามแนวรถไฟฟ้า 10 สาย-ไฮสปีด เทรน ประเดิม 2 โครงการแรก บริเวณ Depot บางไผ่นนทบุรี และ Park & Ride บางปิ้งสมุทรปราการ พร้อมเดินแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 57-60 จำนวน 96 โครงการ 49,769 หน่วย มูลค่า 46,607 ล้านบาท

 

นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯเมื่อต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมาว่า เป้าหมายการดำเนินงานเน้นภารกิจที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหลักพร้อมทั้งเดินหน้างานพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

สำหรับภารกิจที่ กคช.ต้องเร่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในขณะนี้ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ TOD ซึ่ง กคช.ได้ร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้ารองรับประชาชนบนที่ดินของ กคช.หรือ รฟม.ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 10 สายในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงการพัฒนาตามแนวไฮสปีดเทรนด้วย

 

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมติให้ร่วมกันจัดทำแผนเร่งด่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่บางซื่อ) บริเวณ Depot บางไผ่ จังหวัดนนทบุรีและสายสีเขียว (แบริ่ง-บางปิ้ง) บริเวณ Park & Ride บางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ทั้งนี้ กคช.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำการศึกษาวิจัย 2 โครงการได้แก่ ศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 รวมทั้งศึกษาแผนเร่งด่วนโครงการบริเวณสถานีบางปิ้งและสถานีบางไผ่ อาทิ ขนาดรูปแบบโครงการ ระดับราคา ก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายในเดือน ต.ค.นี้ และจะผลักดันให้ครม.ผ่านความเห็นชอบภายในสิ้นปี 56 และจะได้ดำเนินการทันที

 

อย่างไรก็ดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TOD จะเน้นกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รายได้เฉลี่ย20,000-40,000 บาท/เดือน สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัดรายได้ประมาณ 10,000-20,000 กว่าบาท/เดือน หรือระดับราคาบ้านเฉลี่ย500,000-800,000 บาท/เดือน ขนาดห้องชุดเริ่มต้นที่ 30 ตร.ม.

 

ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทร กคช.ได้รับมอบหมายจากนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการ พม. ให้เร่งจัดสร้างโครงการที่ยังคงเหลือค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 293 โครงการจำนวน 270,466 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง23 โครงการ จำนวน 11,090 หน่วย

 

สำหรับยอดขายใน 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 56 (ต.ค.55- ก.ค.56) มียอดขายบ้านเอื้ออาทรรวมทั้งสิ้น 38,245 หน่วยในจำนวนนี้เข้า Post-finance แล้ว 18,637 หน่วย คิดเป็นวงเงินประมาณ 7,268 ล้านบาท ทำสัญญาเช่าซื้อ 1,722 หน่วย ทำสัญญาเช่า 682 หน่วย และทำสัญญาจะซื้อจะขาย 17,204 หน่วย ส่งมอบอาคารไปแล้ว21,041 หน่วย คงเหลืออาคารว่าง 21,058 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)

 

นอกเหนือจากโครงการที่สนองตอบนโยบายรัฐบาลแล้ว กคช.ต้องทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 จำนวน 96 โครงการ49,769 หน่วย ตามแผนการดำเนินงานปี2557-2560 ซึ่งกำลังปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสศช. หากได้รับอนุมัติจาก ครม. ก็พร้อมดำเนินการก่อสร้างและเปิดขายโครงการทันที

 

สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 จำนวน 96 โครงการ 49,769 หน่วยมูลค่าโครงการ 46,607 ล้านบาท มูลค่าการลงทุน 34,198 ล้านบาท โดยเม็ดเงินลงทุนจะมาจากเงินรายได้ กคช.4,340 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,867 ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศประมาณ 25,935 ล้านบาท แบ่งในเขต กทม. ปริมณฑล 40 โครงการ31,698 หน่วย และภูมิภาค 56 โครงการ18,071 หน่วย ใช้ที่ดินทั้งหมด 2,748 ไร่ เริ่มพัฒนาในปี 2557 จำนวน 47 โครงการ20,611 หน่วย, ปี 2558 จำนวน 40 โครงการ22,951 หน่วย และปี 2559 จำนวน 9 โครงการ 6,207 หน่วย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน