Loading

โยธาฯรับลูกแก้สีผังเมืองกรุงเก่าเปิดทางพัฒนาโซนตะวันออกสองฝั่งถนนสายเอเชี

วันที่ : 3 สิงหาคม 2556
โยธาฯรับลูกแก้สีผังเมืองกรุงเก่าเปิดทางพัฒนาโซนตะวันออกสองฝั่งถนนสายเอเชีย

ลงทุนเมืองอยุธยาบูมสุด ๆ ผู้บริหารท้องถิ่นผลักดันปรับสีผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาใหม่ โซนตะวันออก "ถนนสายเอเชีย" ทั้งฝั่งซ้าย-ขวา รวมพื้นที่กว่า 325 ไร่ จากทั้งหมด 836 ไร่ จากสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีส้ม รวมทั้งขอยกเลิกข้อห้ามสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่ทุกสี

         

นายประพนธ์ เอี่ยมสุนทร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเมืองมีการขยายตัวออกมาทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองตามแนวถนนสายเอเชียและถนนโรจนะ ซึ่งผังเมืองที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งผลให้การพัฒนาที่ดินในเขตเมืองเติบโตอย่างไร้ทิศทาง

        

นายอภิชาติ โสรีกุล นักวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการประเมินปรับปรุงและการขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1) ขอแก้ไขที่ดิน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณหมายเลข 4.6 ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินฝั่งซ้ายของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 จากสีเขียว การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นสีส้ม การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง จำนวน 175 ไร่ จากทั้งหมด 422 ไร่ และบริเวณหมายเลข 4.7 ขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินฝั่งขวาของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 จาก สีเขียว การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นสีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จำนวน 150 ไร่ จากทั้งหมด 414 ไร่

        

ประเด็นที่ 2) ขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย หรือพื้นที่สีเหลือง เดิมกำหนดไว้ว่าที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ กำหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เป็นที่ดิน เพื่อกิจการใด ๆ กำหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแปลงที่ยื่นขออนุญาต เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมายเลข 1.14 ให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ กำหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาอาคารขนาดใหญ่ได้ เช่น ที่ดินบล็อกหมายเลข 1.23 และ 1.24 อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการ

        

"ในส่วนของการขอแก้ไขที่ดินบริเวณหมายเลข 4.6 และ 4.7 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 หรือถนนเอเชีย วิธีการคือ วัดจากจุดกึ่งกลางถนนสายเอเชีย หรือเซ็นเตอร์ไลน์ออกไปด้านข้างฝั่งละ 200 เมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเอกชนทั้งหมด" นายอภิชาติกล่าวและว่า

        

นอกจากนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดขอบเขตผังเพื่อจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวังน้อยและบางปะอินเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างมาก โดยเป็นที่ตั้งของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ทำให้มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะอาคารที่พักอาศัยเพื่อให้เช่า และอาคารพาณิชย์

         

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันตลอดแนวถนนสายเอเชียมีการขยายตัว และกลายเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด การขอแก้ไขผังเมืองในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ด้วยดี เพราะเป็นความต้องการที่มาจากภาคประชาชนในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ต่างจากอดีตที่ผ่านมาที่เป็นการดำเนินการของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว

        

"ผมว่าคนในพื้นที่เห็นด้วยกับการปลดล็อกผังเมืองในครั้งนี้ เพราะจะทำให้เกิดการลงทุนใหม่ ๆ ได้อีกมาก ขณะที่ในปัจจุบันทำอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะมีข้อห้ามทางกฎหมายบังคับ" ว่าที่ ร.ต.สมทรงกล่าว

        

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 ที่กำลังจะหมดอายุลงในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะต่ออายุบังคับใช้ออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานอีกหลายขั้นตอน และให้สอดคล้องกับนโยบายเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง, โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (มอเตอร์เวย์)

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ