Loading

โยธาฯเสวนาแจงแผนพัฒนา"ปากน้ำ"

วันที่ : 2 สิงหาคม 2556
โยธาฯเสวนาแจงแผนพัฒนา"ปากน้ำ"

สมุทรปราการ - นายวิญญู หมั่นการ หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานโยธาธิการฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาเมืองโดยการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ" ขึ้นวันที่ 15 ส.ค.นี้ ที่โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ถ.เทพารักษ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาแนวคิดด้านการพัฒนาเมืองให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทำให้เมืองพัฒนาอย่างเป็นระบบ

        

"การพัฒนาเมืองต้องสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการลงทุนในพื้นที่ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจัดระเบียบเมืองเรื่องแปลงที่ดิน พัฒนาที่อยู่อาศัย แหล่งธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามผังเมืองอย่างเป็นระบบ" นายวิญญูกล่าว

 

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod