Loading

ปรับผังเมือง'อยุธยา-สระบุรี'ยกเลิกพท.สีเขีย

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2556
ปรับผังเมือง'อยุธยา-สระบุรี'ยกเลิกพท.สีเขียว

กรมโยธาฯเตรียมยกเครื่องผังเมืองรวม 2 จังหวัดภาคกลางรับยุทธศาสตร์ประเทศ ยกเลิกพื้นที่สีเขียวใน "อยุธยา" ขยายพื้นที่สีเหลืองและส้มแทน เพื่อปลดล็อกความสูงเปิดทางสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ ด้าน "สระบุรี" ให้สร้างโรงงานในพื้นที่สีเขียว-สร้างไซโลขนาดใหญ่ สูงเกิน 16 เมตรได้ รองรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ คาดมีผลบังคับใช้ปี'57

        

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด 2 จังหวัดประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา และสระบุรีนั้น คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการพิจารณาข้อสรุปที่จะดำเนินการปรับปรุง จากนั้นจึงจะประกาศใช้บังคับได้ คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี 2557 เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ปีนับจากนี้

         

โดยทาง จ.พระนครศรีอยุธยาปัจจุบันผังเมืองรวมจังหวัดยังไม่หมดอายุ แต่ทางจังหวัดยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่บางบริเวณให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ในพื้นที่ 2 ฝั่งของถนนสายเอเชีย บริเวณช่วงบ้านกรด-คลองข้าวเม่า ในเขตพื้นที่เทศบาลอโยธยา ขอให้ยกเลิกพื้นที่ สีเขียว (ที่ดินประเภทเกษตรกรรม) เป็นพื้นที่สีส้ม (ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง) และพื้นที่สีเหลือง (ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ทั้งที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารขนาดใหญ่และพาณิชยกรรมได้ รวมถึงขอให้ยกเลิกการคุมความสูง ห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง (พาณิชยกรรม)

        

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ทางจังหวัดได้ออกประกาศบังคับใช้แล้ว แต่มีบางพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการ จึงขอให้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดให้สามารถพัฒนาได้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและยุทธศาสตร์การพัฒนา

        

"โดยทางจังหวัดขอให้สร้างอาคารบางประเภทในพื้นที่สีเขียวได้ พร้อมกับขอให้เพิ่มความสูงของอาคารได้ จากเดิมสร้างได้ไม่เกิน 16 เมตร เนื่องจากมีภาคเอกชนปูนซีเมนต์จะขอสร้างไซโลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป็นต้น"

        

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารายละเอียดแล้ว คาดว่าจะสรุปได้ใน 6 เดือนนี้ จากนั้นกรมจะดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดและออกประกาศแนบท้ายบัญชีกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีต่อไป เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเฉพาะ บางจุดเท่านั้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ