Loading

ธปท.หวังลงทุนภาครัฐดันจีดีพีโตสู

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2556
ธปท.หวังลงทุนภาครัฐดันจีดีพีโตสูง

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลดลงจากระดับ 5.1% เหลือ 4.2%

      

ถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ โดยหากเทียบการเติบโตกับเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แม้เดิมจะคาดการณ์ในระดับสูงกว่ามากก็ตาม เพราะต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง

        

ส่วนความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มเติมหรือไม่นั้น เห็นว่า หากภาครัฐสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็ถือว่าจะเป็นการกระตุ้นเพื่อช่วยสร้างประสิทธิภาพของประเทศในระยะยาวได้

         

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธปท. กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความไม่แน่นอนสูง และมีโอกาสขยายตัวได้ต่ำกว่าระดับคาดการณ์ที่ 4.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าประมาณการ ขณะที่ความต้องการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังอาจชะลอตัวยาวนานกว่าที่คาด ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงความเชื่อมั่นต่อการลงทุนได้

         

"จีดีพีที่ประเมินไว้ระดับ 4.2% ถือเป็นค่ากลาง แต่ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกมาก ส่วนตัวจึงมองว่ามีโอกาสขยายตัวได้ต่ำกว่าค่ากลาง ในทางกลับกันหากรัฐบาลมีแรงกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่ม ก็เชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตที่สูงขึ้น"

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ