Loading

ชาวกาญจน์กว่า200บุกศาลากลางจี้เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคง/หลังติดปัญหาที่ดินสนง.ธนารักษ์พื้นที

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
ชาวกาญจน์กว่า200บุกศาลากลางจี้เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคง/หลังติดปัญหาที่ดินสนง.ธนารักษ์พื้นที่

กาญจนบุรี :เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.56 ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.กาญจนบุรีนายปัญญา ล้อประกาสิทธิ์ ประธานโครงการบ้านมั่นคงริมดอย ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้าน ต.ท่าล้ออ.ท่าม่วง และ ต.ปากแพรก อ.เมืองจ.กาญจนบุรี จำนวนกว่า 200 คน พากันมายืนชุมนุมรวมตัวถือป้ายประท้วงเพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จ.กาญจนบุรีเพื่อขออยู่อาศัย โดยมีนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับหนังสือร้องเรียนแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

         

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า โครงการบ้านมั่นคง ในจ.กาญจนบุรี ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 12 ชุมชน2,150 ครัวเรือนใน 3 พื้นที่คือ เทศบาลตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วง เทศบาลตำบลปากแพรก และเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอ.เมือง ในขณะนี้มีปัญหาคือ โครงการบ้านมั่นคงได้รับการอนุมัติในการดำเนินโครงการแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาจากการขอใช้ที่ดินซึ่งเป็นของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จ.กาญจนบุรี แต่มีหน่วยงานของรัฐได้ขอใช้พื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด จึงมีข้อเรียกร้องให้ทางจ.กาญจนบุรีเรียกหน่วยงานราชการที่ขอใช้ที่ดินดังกล่าวมาประชุมชี้แจงว่าได้มีการใช้ประโยชน์บนที่ดินหรือไม่ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้หน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ส่งคืนให้กับทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ทางโครงการบ้านมั่นคงดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของผู้มีรายได้น้อยโดยมีผู้ว่าฯ จ.กาญจนบุรี เป็นประธานและให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาญจนบุรีเป็นเลขาฯร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคงจ.กาญจนบุรี

         

นายสุริยันต์ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเรื่องความอยู่ดีมีสุข ในขณะนี้ได้รับทราบถึงปัญหาเรื่องการขอใช้ที่ดินของประชาชนแล้ว จะรับข้อเสนอไปดำเนินการแก้ไข โดยขอเวลา 7 วันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจากผู้แทนของประชาชนจำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับรองว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

       

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังทางรองผู้ว่าฯได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งหารือชี้แนะชาวบ้านในเบื้องต้นสำหรับแนวทางการแก้ปัญหา ทำให้กลุ่มชาวบ้านมีความพอใจและได้กล่าวขอบคุณทางจ.กาญจนบุรีที่ให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อย เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ