Loading

เปิดขายที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาท

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
เปิดขายที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร

นางประจำศรี บุณยเนตรรองผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง กคช. มีมติเห็นชอบแผนการขายที่ดินมากกว่า 5 ไร่ตามแผนการขายที่ดินและแผนสำรองการขายที่ดินปี 2556 โดย กคช.เตรียมนำที่ดินแปลงว่างและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 แปลง รวม 450 ไร่ ทั้งในพื้นที่ปริมณฑลและภูมิภาคออกขาย ด้วยวิธีเปิดรับข้อเสนอซื้อจากบริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไปประกอบด้วย ที่ดินที่ดินเปล่าของโครงการบ้านเอื้ออาทรขอนแก่น (บ้านไผ่) เนื้อที่ดิน 60-3-85 ไร่ จังหวัดขอนแก่น ที่ดินในเปล่าโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) เนื้อที่ดิน 30-1-69 ไร่ โดยที่ดินทั้ง 2 แปลงแรกจะเปิดให้เอกชน ยื่นและเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

       

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินเปล่าในโครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี เนื้อที่ดิน 31-3-67.7 ไร่และ ที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรีเนื้อที่ดิน 35-0-0 ไร่ ซึ่งที่ 2 แปลงตั้งอยู่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะเปิดให้ยื่นและเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

         

ส่วนที่ดินพร้อมอาคารสูง ในโครงการบางพลีคอมเพล็กซ์ เนื้อที่ดิน 26-0-45 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่ดินเปล่าโครงการเคหะชุมชนนราธิวาส จำนวน2 แปลง เนื้อที่ดิน 5-1-50.1 ไร่ และเนื้อที่ดิน 6-1-24.90 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลโคกเคียน-บางนาคอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จะเปิดให้ยื่นและเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

         

นางประจำศรี กล่าวว่านอกจากนี้ยังได้เตรียมนำที่ดินเปล่าของโครงการบ้านเอื้ออาทรตราด (วังกระแจะ) เนื้อที่ดิน 56-1-97.9 ไร่ ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทรนครสวรรค์ 2 เนื้อที่ดิน 6-3-2 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ที่ดินเปล่าของโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ตะพง) เนื้อที่ดิน 40-0-32 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลตะพง อำเภอเมืองจังหวัดระยอง ที่ดินเปล่าโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง 2) เนื้อที่ดิน 32-2-86.7 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองและที่ดินเปล่าโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม(บางแขม) เนื้อที่ดิน 120-2-53 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมออกมาเปิดให้ประมูลโดยจะเปิดให้เอกชนยื่นและเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 26 ก.ค.56

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน