Loading

ไฟเขียวรื้อผังเมือง76จว. เปิดทางเอกชนผุดตึกสู

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
ไฟเขียวรื้อผังเมือง76จว. เปิดทางเอกชนผุดตึกสูง

กรมโยธา ไฟเขียว เอกชน-ชาวบ้านเสนอรื้อผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ หลังทยอยประกาศใช้ เผยเพื่อสอดรับการสภาพเศรษฐกิจ-โครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมเอื้อต่อการพัฒนามากกว่าปิดกั้น หัวหินขอสร้างตึกสูงเกิน 23 เมตรริมทะเล เชียงใหม่ขอถนนนิมมานเหมินทร์ห้วยแก้ว สูงเกิน 4 ชั้น นครสวรรค์ อาคารพาณิชย์ 2 พันตรม.ขึ้นไป เขาใหญ่คอนโดฯไม่เกิน 8 ชั้น

         

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากกรณีที่กรมได้จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ และทยอยประกาศเพื่อบังคับใช้ 76 จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามีเอกชนและประชาชนจำนวนมากร้องเรียนและขอให้กรมปรับตามมาตรา 26 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผังเมืองปี 2518 ที่ระบุว่า สามารถปรับปรุงผังเมืองรวมได้หากประชาชนเห็นว่า ไม่เหมาะสมและไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในท้องถิ่นปัจจุบัน

 

ทั้งนี้กรมต้องการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองแต่ละแห่งออกมาในลักษณะอำนวยความสะดวกหรือเอื้อต่อการพัฒนาให้เกิดความเจริญสูงสุดมากกว่าการกำหนดผังเมืองแบบบีบบังคับจำกัดการพัฒนาเพราะมองว่าจะกระทบต่อภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญจะต้องให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการเติบโตของเมือง

 

เบื้องต้น ขณะนี้กรมได้ให้แต่ละจังหวัด ระดมสมอง เพื่อสำรวจว่าแต่ละพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร และหากผังเมืองกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสวนทางกันก็สามารถปรับแก้ได้ โดย ระยะแรกจะเป็นลักษณะการจัดทำผังเมืองรวงมแบบเฉพาะหน้า ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขข้อกำหนดท้ายกฎกระทรวง แผนผัง ฯลฯ และระยะต่อมาให้เสนอกรมโยธาฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไป

 

อธิบดีกล่าวต่อว่าเนื่องจากผังเมืองรวมแต่ละจังหวัดได้ยกร่างและจัดเก็บข้อมูลล่วงหน้านานหลายปี และหลายผังเพิ่งประกาศใช้ แต่ล่าสุดรัฐบาลมีนโยบายลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟความเร็วสูง และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ปี 2558 เป็นต้น

 

ต่อเรื่องนี้นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า ผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์มีผลกระทบมากและขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขต่อสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะจะขอให้สามารถพัฒนาอาคารพาณิชย์ 2 พันตารางเมตรขึ้นไป แต่ผังใหม่กลับพัฒนาไม่ได้ ทั้งที่เมืองโตมากขึ้นความต้องการของผู้บริโภคมีสูง ทำให้เจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการด้านโลตัสเล็ก บิ๊กซีเล็ก ฯลฯ ไม่สามารถเปิดพื้นที่ได้เลย และจะเสียบเปรียบผู้ประกอบการรายเก่า

 

ด้านแหล่งข่าวจาก หอการค้าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้เอกชนได้คัดค้าน และยื่นหนังสือต่อโยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีผังกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารสูง หรืออาคารสูงเกิน 23 เมตรริมทะเล โดยจะหมดเขตยื่นขออนุญาตตามผังเมืองฉบับเก่าที่จะหมดอายุลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เนื่องจากผังใหม่จะประกาศใช้ ทำให้ต่อไปหลังจากผังใหม่ประกาศใช้ จะสามารถสร้างได้เฉพาะอาคารแนวราบเท่านั้น

        

สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 พฤษาคม 2555 แต่กลับมีความล้าสมัย โดย นายนายณรงค์ ครองประเสิรฐอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มพิจารณาปรับปรุงผังฯ หลังบังคับใช้ได้ 1 ปี ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ควรปรับปรุงคือ ต้องการให้ถนนนิมมานเหมินทร์และห้วยแก้วที่ กำหดให้เป็นเศรษฐกิจใหม่สามารถ สร้างตึกสูงได้ 7-8 ชั้น ไม่ใช่จำกัดเฉพาะแนวราบไม่เกิน 3-4 ชั้นเท่านั้นเนื่องจากที่ดินแพง ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีแผนลงทุนรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ให้เป็นศูนย์กลางการบิน โครงการถนนวงแหวนรอบ 4 โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง เชื่อม 3 จังหวัดและการเปิดเออีซีที่จะเกิดขึ้น

 

 แหล่งข่าวจากสำนักโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่ร่างผังเมืองรวมนครราชสีมา บริเวณเขาใหญ่ ซึ่งมีข้อเรียกร้องจากเอกชนให้สามารถก่อสร้างคอนโดมิเนียมได้สูงไม่เกิน 8 ชั้นจากเดิมที่ยกร่างไว้กำหนดให้เป็นแนวราบเท่านั้น

 

 

ที่มา: http://www.thanonline.com