Loading

2. สผม.เดินหน้าปักหมุดเขตกรุงเทพฯ-6จังหวัด เริ่มระยะ 4 บางขุนเทียน-สมุทรสาครเสร็จปี'5

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
2. สผม.เดินหน้าปักหมุดเขตกรุงเทพฯ-6จังหวัด เริ่มระยะ 4 บางขุนเทียน-สมุทรสาครเสร็จปี'57

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (สผม.) กล่าวว่า สำนักผังเมืองได้จัดทำโครงการสำรวจรังวัด กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดใกล้เคียง เพราะในบางพื้นที่ไม่มีแนวสภาพภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนหรือไม่มีตำแหน่งอ้างอิงแนวเขตปกครองระหว่างจังหวัด ทำให้เกิดปัญหาและข้อพิพาท และความไม่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแนวเขตการปกครองติดต่อกับ 6 จังหวัด

 

ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา สำนักผังเมืองได้เริ่มดำเนินการจากระยะที่ 1 ในพื้นที่เขตบางนา กับอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2 ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กับอำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2554 และระยะที่ 3 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย

 

ขณะนี้สำนักผังเมืองได้เริ่มสำรวจ รังวัด กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 4 พื้นที่เขตบางขุนเทียน กับอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น โครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 3 โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการจากชายทะเล อ่าวไทย เลาะขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลาง คลองบางเสาธง ตามแนวระวางโฉนดที่ดินและแนวคลองสาธารณประโยชน์ ไปสิ้นสุดที่คลองสนามชัย ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

 

โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อหาตำแหน่งในการกำหนดจุดปักหลักอ้างอิงแนวเขตหรือหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขตตามสภาพภูมิประเทศ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรืออยู่ในบริเวณที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ดี สามารถตรวจสอบได้ โดยจะดำเนินงานกำหนด จุดปักหลักเขตหรือหลักอ้างอิง แนวเขต จำนวน 2 จุด และกำหนดจุดปักหลักหมุดแนวเขตหรือหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขตจำนวน 74 จุด ทุกระยะ ห่างประมาณ 200 เมตร กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และสำนักผังเมืองจะดำเนินการสำรวจรังวัดและกำหนดแนวเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นทั้ง 6 จังหวัดในปีงบประมาณต่อไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า