Loading

รัฐพุ่งเป้าโกยเงินท่องเที่ยวปั๊มศก.ระดมแผนเร่งแก้อุปสรรค-เอกชนเตือนหยุดเพิ่มหนี้ครัวเรือ

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
รัฐพุ่งเป้าโกยเงินท่องเที่ยวปั๊มศก.ระดมแผนเร่งแก้อุปสรรค-เอกชนเตือนหยุดเพิ่มหนี้ครัวเรือน

รัฐพุ่งเป้ากระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้หนุนเศรษฐกิจ หลังเครื่องยนต์ตัวอื่นส่อแววไปไม่รอด ระดมสมองร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรค ด้านเอกชนรับได้หากเศรษฐกิจโตแค่ 4% มองรัฐไม่ควรออกมาตรการเพิ่มภาระหนี้ให้ครัวเรือน ห่วงบิดเบือนกลไกเศรษฐกิจ

 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท โดยกำชับให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายรายได้ดังกล่าว รวมทั้งให้นโยบาย ว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการเพิ่มอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อจูงใจให้เข้า มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยขอความ ร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้ทูต ประเทศต่างๆ มีส่วนช่วยผลักดันการท่องเที่ยวของไทยด้วย

      

 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาก เนื่องจากนำรายได้เข้าประเทศมหาศาล ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่การ เพิ่มเป้ารายได้ท่องเที่ยวเป็น 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอว่า ในแง่การทำงานต้องเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันต้อง แก้ไขปัญหาเรื่องการดูแลความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยว การส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

         

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากประชาชนลดการใช้จ่ายลง และภาคการส่งออกก็ชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ย 4% หรือต่ำกว่าเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว ดังนั้น รัฐบาลจึงยังไม่จำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ เพราะจะทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนมีอัตราสูงขึ้น รัฐบาลจึงไม่ควรเพิ่มหนี้ให้ประชาชนอีก แต่ควรให้เวลาประชาชนในการชำระหนี้เดิมที่มีอยู่มากกว่า

               

"แนวทางดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลนั้น เบื้องต้นควรปล่อยให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ควรช่วยประชาชนเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยไม่ใช่การให้เปล่า" นายประมนต์กล่าว

ด้านนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า หากรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ควรจะเป็นมาตรการที่จะทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัยยอมรับว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสีย โดยในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ควบคุมการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวมาตลอด 2-3 ปีหลังนี้ เพราะในภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลง ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก--จบ--

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก