Loading

อัพราคาที่ดินราชพัสดุ เล็งประเดิมรอบสถานีรถไฟทั่วประเท

วันที่ : 2 กรกฎาคม 2556
อัพราคาที่ดินราชพัสดุ เล็งประเดิมรอบสถานีรถไฟทั่วประเทศ

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมพิจารณาปรับราคาประมูลที่ดินโดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุที่มีราคาที่ดินปรับสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษภายใน 1 ปี โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงกำหนดประกาศทุก 4 ปี เพื่อให้ ราคาสะท้อนราคาตลาดซื้อขายในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ หากสามารถสรุปแผนก่อสร้างร่วมกับกระทรวงคมนาคมตามโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาทได้แล้ว จะมีการนำพื้นที่ในอำเภอปากช่อง ประมาณ 500 ไร่ มาสร้างเป็นอู่ซ่อมรถ โรงแรม คลังสินค้า ศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เพื่อนำที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตามแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ ภายใต้วงเงิน 2 ล้านล้านบาท โดยจากการสำรวจเบื้องต้นพบที่ราชพัสดุจำนวน 5 แปลง ใน 5 จังหวัดคือ ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก นครราชสีมาและเพชรบุรี สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้

 

ทั้งนี้ นายอารีพงศ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ตรวจพื้นที่ บ.ท่ามะนาว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - หนองคาย ตามนโยบายของรัฐบาลต้องการนำที่ดินของรัฐมาสร้างเป็นสถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาในเชิงพาณิชย์

 

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ ยังเตรียมขยายความร่วมมือนี้ไปยังเอกชน โดยจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อรองรับทั้งผู้สูงอายุคนไทยและ ต่างชาติ เช่น จากยุโรป ซึ่งจะช่วยนำรายได้เข้าประเทศ

 

เบื้องต้นเตรียมนำที่ราชพัสดุในพื้นที่ที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์รู้จัก เช่น อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 64 ไร่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 60 ไร่ อำเภอบางปลา จังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่ เตรียมเปิดให้นักลงทุนเข้าประมูลเพื่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุภายในปี 2557

 

ที่มา: http://www.naewna.com