Loading

กคช. ยืนกรานลุย96โครงกา

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2556
กคช. ยืนกรานลุย96โครงการ


 

กคช. ยืนยันพร้อมเดินหน้า "แพ็กเกจ 1" 96 โครงการ 50,000 กว่าหน่วยคัดสรรทำเลดีศักยภาพเยี่ยม รองรับกลุ่มลูกค้าทุกระดับรายได้ คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก สศช. เดือนมิ.ย.นี้ พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลพัฒนาโครงการตามแนวรถไฟฟ้าประเดิม 2 สายแรก "สีม่วง" และ "สีเขียว" รวมทั้งจัดสร้างที่อยู่อาศัยรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากแผนป้องกันน้ำท่วมบริเวณคูคลอง

 

นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะฯยืนยันที่จะผลักดันโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 จำนวน 96 โครงการ รวม 50,205 หน่วย ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการจัดทำโครงการบนพื้นที่ที่มีทำเลดี ศักยภาพสูง และอยู่ในความต้องการของกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางขึ้นไป

 

นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อรองรับประชาชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าจะทราบความคืบหน้าภายในเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากนั้นจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าเป็นความร่วมมือระหว่างกคช.และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยจะดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้ว 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่สายสีม่วง (บางใหญ่ บางซื่อ) บริเวณบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่สายสีเขียว (แบริ่ง บางปิ้ง) จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่จุดตัดของสายสีชมพูและสายสีส้ม (แคราย มีนบุรี) บริเวณสถานีมีนบุรี

 

อย่างไรก็ตามทั้ง2หน่วยงานจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงพร้อมรายละเอียดแบบก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่สายสีม่วงและพื้นที่สายสีเขียวก่อน ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันแล้ว พร้อมทั้ง

 

ได้มีการพิจารณาแนวความคิดการออกแบบ (Concept Design) ในแต่ละพื้นที่ โดยสำรวจพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความสอดคล้องกันในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านการตลาด การเงินการลงทุน การบริหารจัดการนั้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนสิงหาคม 2556

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,845 วันที่ 19-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556