Loading

กคช.ลุยขายบ้านเอื้อฯ6,000หน่ว

วันที่ : 18 เมษายน 2556
กคช.ลุยขายบ้านเอื้อฯ6,000หน่วย

นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร รองผู้ว่าการการเคหะแห่ง ชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช. ประสบความสำเร็จจากการจัดงาน "40 ปี การเคหะแห่งชาติ คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ" โดยขายได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 4,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่า 1,560 ล้านบาท ทั้งนี้ ทำยอดขายได้ 4,100 หน่วย หรือ คิดเป็นมูลค่า 1,640  ล้านบาท โดย ยังเหลือโครงการอีกประมาณ 6,000 หน่วย

 

"โครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนที่ขายเป็นส่วนที่ กคช. ได้ซื้อคืนจากสถาบันการเงิน เนื่องจากลูกค้าไม่ผ่อนชำระตามกำหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เริ่มเดือน ต.ค. 2555 กคช. ได้ซื้อคืนมา 300 ยูนิตต่อเดือน ในขณะที่ปีงบประมาณ 2555 ซื้อคืนเดือนละ 500 ยูนิต ซึ่งยอดลดลงเป็นที่น่าพอใจ

 

อย่างไรก็ดี ประมาณปลายเดือน เม.ย. นี้จะมีการประชุมการตลาดและการขายเพื่อดูว่าโครงการเหลืออยู่ในพื้นที่ใดบ้าง และจะใช้วิธีการไดเรกต์เซลส์ถึงลูกค้าโดยตรงแทน หลังจากนี้ไปจะเป็นการจัดงานขาย ในโครงการใหม่ที่รอการอนุมัติจากสภาพัฒน์ซึ่งจะไม่ใช่บ้านเอื้ออาทรแล้ว"

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้