Loading

ผนึกสินเชื่อติวเข้มนายหน้า บริการลูกค้าซื้อบ้านมือสอง

วันที่ : 18 เมษายน 2556
ผนึกสินเชื่อติวเข้มนายหน้า บริการลูกค้าซื้อบ้านมือสอง

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จับมือสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสถาบันการเงินชั้นนำ จัดอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย เผยร้อยละ 90 ของผู้บริโภค ต้องการขอสินเชื่อจากแบงก์ ในขณะที่ยังมีผู้ให้บริการที่ขาดความรู้และเชี่ยวชาญ มั่นใจหลักสูตรนี้จะช่วยให้นายหน้าอสังหาฯ มีศักยภาพและมีความรู้สำหรับบริการคนซื้อบ้านมือสอง

 

น.พ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อบ้านมือสองว่า ปัจจุบันร้อยละ 90 ของลูกค้าต้องพึ่งพาสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินต่างๆ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จึงต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยในเบื้องต้นจะให้คำแนะนำเรื่องเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นกู้เพื่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งนำเสนอสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า ทั้งทางด้านดอกเบี้ย โปรโมชั่น รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ทั้งนี้ จะเน้นบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมืออาชีพได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประสานงานกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อบ้านมือสองได้อย่างรวดเร็ว แต่ที่ผ่านมา กระบวนการในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อบ้านมือสองอาจมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง เนื่องจากยังมีนายหน้าที่ยังไม่เข้าใจและขาดความรู้ด้านกระบวนการขอสินเชื่อ จึงไม่สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขายเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถกู้เพื่อซื้อบ้านได้ หรืออาจเกิดความล่าช้าจากกระบวนการด้านเอกสารประกอบการพิจารณา

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายหน้าอสังหาฯ ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทางสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้ร่วมมือกับสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง จัดอบรมหลักสูตรพิเศษเรื่องการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินต่างๆ ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

โดยได้รับร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ระบบการเงินที่อยู่อาศัยทั่วโลก" รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงินต่างๆ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "สินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐ" รวมทั้งหัวข้อ "สาเหตุและผลกระทบของวิกฤตสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ซับไพรม์) ในสหรัฐ"

 

นอกจากนี้แล้วยังมีการบรรยายในหัวข้อ "นโยบายเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย" จากผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าอบรมได้ศึกษาดูงานด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารด้วย

 

น.พ.สมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกับสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อจัดอบรมในหลักสูตร ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและช่วยให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีความรู้สามารถนำมาใช้ในการทำงาน และให้คำปรึกษา รวมทั้งบริการผู้ซื้อบ้านมือสองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อกระบวนการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพราะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันการเงินและผู้ซื้อบ้านมือสอง จึงมั่นใจได้ว่าการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้นายหน้ามีความรู้เบื้องต้น และข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการในการยื่นกู้เพื่อขอสินเชื่อ ที่สำคัญจะได้เข้าใจว่าการยื่นกู้จะผ่านการพิจารณาหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและไม่เกิดปัญหาในการกู้เงินซื้อบ้าน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง