Loading

สคบ.เร่งล้อมคอกบ้าน-คอนโ

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2555
สคบ.เร่งล้อมคอกบ้าน-คอนโด

สคบ.เตรียมเชิญผู้ประกอบการอสังหาฯ ร่วมกำหนดแนวทางควบคุม พบผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องโครงการบ้าน คอนโดมิเนียม เข้ามามากเป็นอันดับต้นๆ หวังแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ

 

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เปิดเผยว่า ได้รับนโยบายจากนายวราเทพ รัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ สคบ.เร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนมาเป็นอันดับต้นๆ จากผู้บริโภค เช่น เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ได้มาตรฐาน และสร้างผิดรูปแบบตามสัญญาที่กำหนดไว้ซึ่งเร็วๆ นี้จะเชิญผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือซักซ้อมความเข้าใจ จากนั้นจึงกำหนดแนวทางควบคุมให้เข้มข้น

 

"เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบ้าน และคอนโดที่ผู้บริโภคร้องมาที่ สคบ.มีจำนวนมาก หากปล่อยไว้ก็ไม่เป็นผลดี โดยต้องเข้าไปควบคุมธุรกิจที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายน้ำอย่างปัจจุบัน เพราะสุดท้ายก็แค่สั่งให้ผู้ประกอบการชดเชยความเสียหายเพียงอย่างเดียว เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เช่นกรณีอสังหาริมทรัพย์นั้น ต่อไปอาจร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปควบคุม หากผู้ประกอบการจะสร้างบ้านคงต้องตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบโครงสร้างให้เหมาะสม" นายจิรชัย กล่าว

 

นายจิรชัย กล่าวว่า สคบ.ยังจะเข้าไปควบคุมการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ด้วย เพราะปัจจุบันทราบว่ามีอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหลายรายโฆษณาไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ สคบ.ที่กำหนด เช่น แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนโฆษณาเกินจริง

 

นายจิรชัยกล่าวอีกว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ สคบ.ได้จัดระเบียบเป็นธุรกิจควบคุม และเตรียมติดตราสัญลักษณ์ สคบ.แสดงไว้บนสินค้าหรือบริการที่มีการรับประกันความปลอดภัยให้ผู้บริโภคหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของ สคบ.สามารถขอรับค่าชดใช้ความเสียหายจากบริษัทผู้ประกันภัยได้ทันที

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก