Loading

กคช.ลุยในเมืองเปิดคอนโดเช่

วันที่ : 21 กันยายน 2555
กคช.ลุยในเมืองเปิดคอนโดเช่า


 

การเคหะฯ เล็งที่ดินสถานีรถไฟฟ้าของ รฟม.ผุดคอนโดเช่า นำร่องอาคารจอดรถแยกรัชดาฯ-ลาดพร้าว

 

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯ อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) เพื่อนำที่ดินของทั้งสองหน่วยงานมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า โดยในส่วนของ รฟม.ได้นำที่ดินตามสถานีต่างๆ และตามแนวรถไฟฟ้า มาให้การเคหะฯ ศึกษาความเป็นไปได้

 

"มีที่ดินหลายแปลงที่ รฟม.ให้การเคหะฯ มาศึกษา เช่น ที่ดินอาคารจอดรถบริเวณแยกถนนรัชดาฯ-ลาดพร้าว ที่อยู่ระหว่างการออกแบบ โดยคาดว่าจะสร้างเป็นคอนโดมิเนียมให้เช่าสำหรับคนเริ่มทำงานในเมืองเพราะ รฟม.ออกแบบอาคารไว้ 20 ชั้น แต่สร้างเป็นอาคารจอดรถแค่ 10 ชั้น ส่วนที่เหลือก็สามารถสร้างต่อไปได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 1-2 เดือน" นายวิฑูรย์ กล่าว

 

แนวทางดังกล่าว เป็น 1 ใน3 แนวทางความร่วมมือกันระหว่างการเคหะฯ กับ รฟม. ซึ่งประกอบด้วย 1.การตั้งบริษัทร่วมทุน 2.การใช้ที่ดินของการเคหะฯ ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้ามาพัฒนา และ 3.การหาซื้อที่ใหม่มาพัฒนา ซึ่งการนำที่ดินอาคารจอดรถมาพัฒนาอาจจะเป็นการขอเช่าจาก รฟม. โดยที่การเคหะฯ เป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการเอง

 

นายวิฑูรย์ กล่าวอีกว่าสำหรับแผนการดำเนินงานตามงบประมาณปี 2556 การเคหะฯจะยังมีบ้านเอื้ออาทรเหลือขายอยู่อีก 3 หมื่นหน่วยซึ่งคาดว่าจะสามารถขายได้หมดและปิดโครงการบ้านเอื้ออาทรได้ภายในปี 2556

 

สำหรับโครงการเคหะชุมชนของการเคหะฯ ที่จะนำเอาที่ดินบ้านเอื้ออาทรที่เคยชะลอก่อสร้างไป มาพัฒนาต่อจำนวน89 โครงการ 5 หมื่นหน่วยอยู่ระหว่างเสนอให้คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. พิจารณาก่อนที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในปลายปี 2555

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์