Loading

ดีเดย์ 1 ก.ค.! กรมธนารักษ์ใช้ราคาประเมินที่ดินใหม

วันที่ : 27 มิถุนายน 2555
ดีเดย์ 1 ก.ค.! กรมธนารักษ์ใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่

 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์พร้อมประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และจะบังคับใช้ระหว่างปี 2555-2558 หลังจากราคาประเมินที่ดินดังกล่าวได้เลื่อนประกาศใช้มา 6 เดือน เพราะว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างร้ายแรงหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ ช่วงปลายปีที่แล้ว คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จึงมีมติเลื่อนการใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

 

สำหรับราคาประเมินที่ดินใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.34 โดยที่ดินต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 21.40 ส่วนกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.13 ขณะที่ราคาประเมินที่ดินสูงสุดของประเทศยังเป็นถนนสีลมตารางวาละ 8.5 แสนบาท จากเดิม 6.5 แสนบาท รองลงมาเป็นถนนราชดำริตารางวาละ 8 แสนบาท จากเดิม 3.5 แสนบาท ถึง 4.3 แสนบาท ขณะที่ต่างจังหวัดราคาที่ดินแพงที่สุดอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตารางวาละ 4 แสนบาท ส่วนราคาที่ดินต่ำสุดตารางวาละ 10 บาท อยู่ที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และ จ.เชียงใหม่ใน อ.ดอยหล่อ แม่แจ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรไม่มีทางเข้าออก

 

ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์