Loading

บสส.ฟุ้งเจรจาหนี้ได้กว่า 60

วันที่ : 25 มิถุนายน 2555
บสส.ฟุ้งเจรจาหนี้ได้กว่า 60%

                บสส.ชูธงเจรจาลูกหนี้ช่วงที่เหลือไม่น้อยกว่า 5.5 พันราย หลัง 5 เดือนประสบความสำเร็จจากการใช้กระบวนการทางกฎหมายกดดันลูกหนี้เจรจากว่า 1.8 หมื่นล้านบาทหรือ 60%

 

                เล็งเก็บเงินนำส่งเงินกองทุนฟื้นฟูฯสิ้นปี 7.5พันล้านบาท ล่าสุดผนึก บตท. เดินหน้า 2โครงการทั้งรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินและให้สินเชื่อแก่ลูกค้า บสส.

 

                นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.หรือ SAM)เปิดเผยถึงการดำเนินงาน 5 เดือนที่ผ่านมา(มกราคม-พฤษภาคม) ว่า บสส. สามารถนำลูกหนี้ที่มีการดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ กลับมาเจรจาและปรับปรุงโครงสร้างหนี้จนสำเร็จ โดยคิดเป็นกว่า 60% ของจำนวนลูกหนี้ที่มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหมด คิดเป็นมูลหนี้กว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จน่าพอใจ หลังจาก 3 ปีที่ผ่านมาได้วางกลยุทธ์และใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยเร่ง ช่วยกดดัน ให้ลูกหนี้เข้ามาคุย โดยก่อนหน้านั้น บสส. พยายามทุกวิถีทางในการที่จะได้เจอตัวลูกหนี้ เพื่อขอเจรจาแม้กระทั่งส่งพนักงานไปดักพบลูกหนี้ที่บันไดศาลเพื่อหาทางออกร่วมกัน นอกจากการใช้วิธีใช้โทรศัพท์ติดตามหนี้ (mobile site visit) มาตลอด แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

 

                อย่างไรก็ตาม ภายในสิ้นปีนี้ บสส. ตั้งเป้าจะนำลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเจรจา และหาทางออกร่วมกันให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,500 ราย ขณะที่ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการติดตามเงินค้างรับจากกรมบังคับคดีมีเงินรับแล้วกว่า 900 ล้านบาท จึงค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้จะได้เงินจากส่วนนี้เกินได้ 100%

 

                ทั้งนี้ ผลงานไตรมาส 1/55 นั้น บสส.นำส่งเงินคืนกองทุนฟื้นฟูฯ 25% ของเป้าหมายที่กองทุนกำหนด หรือ 1,900 ล้านบาท ขณะที่ผลงาน 5 เดือน นำส่งเงินคืนกองทุน ได้แล้ว 44% ของเป้าหมาย หรือ 3,300 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินสดจากการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถนำส่งเงินคืนกองทุน ได้ตามเป้าหมายคืนเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท นอกจากนี้ที่ผ่านมา บสส. มีเงินสดรับเข้ามาแล้วกว่า 700 ล้านบาทจากทั้งปีคาดว่าจะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์รอการขาย(NPA)จำนวน 1,200 ล้านบาท และในโอกาสที่บสส.ครบรอบ 12 ปีในปี 2555 จึงจัดให้ผู้สนใจยื่นซองประมูลซื้อสินทรัพย์รอการขาย (NPA) เดือนเว้นเดือนซึ่งครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ณ สำนักงานชั้น 24 อาคารซันทาวเวอร์สบี

 

                นางน้ำผึ้ง ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า ล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการความร่วมมือเข้ารับซื้อสินเชื่อและบริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อทรัพย์สิน บสส." ร่วมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC หรือ บตท.) ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อมีที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ครบวงจร โดยภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าวจะพิจารณาซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างกัน ซึ่งโครงการแรกคือโครงการความร่วมมือเข้ารับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินที่มีความประสงค์จะขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคละคุณภาพ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กับ บสส.และ บตท.

 

                นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือการให้สินเชื่อของ บตท. แก่ลูกค้า บสส. ผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งลูกค้าของ บสส. จะได้รับบริการพิเศษ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ เงื่อนไขคุ้มค่าที่ บตท.ร่วมกับสถาบันการเงินพันธมิตรเตรียมไว้ให้บริการลูกค้าของ บสส. โดยเฉพาะ ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย และ อาคารพาณิชย์เพื่ออยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าจากความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้ขนาดพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ทั้ง บสส. และ บตท.เพิ่มขึ้น

         

ที่มา  : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ