Loading

บสก.เติมฝันปันน้ำใจเพื่อสังค

วันที่ : 25 มิถุนายน 2555
บสก.เติมฝันปันน้ำใจเพื่อสังคม

  

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (บสก.) ตอกย้ำแนวนโยบายขององค์กรในการดำเนินธุรกรรมควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมโดยจัดโครงการดีๆเพื่อผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน นับเป็นภารกิจหลักในการแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพ บสก.ที่มุ่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตให้พ้นจากการเป็นหนี้เสีย ลูกหนี้รายย่อยได้ทรัพย์หลักประกันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินกลับคืน และลูกหนี้รายใหญ่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งช่วยประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคายุติธรรม

 

สุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า นอกเหนือจากภารกิจหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแล้ว บสก.ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในด้านต่างๆ  มาโดยตลอดโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเด็กไทย ดังนั้นการสร้างสารคดีชุด"เติมฝัน ปันน้ำใจ โดย บสก." ซึ่งทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมรายการ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องชาวไทยได้แบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วสังคมไทยสำหรับผู้ที่สนใจต้องการรับรู้เรื่องราวคนดีและต้องการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน สามารถติดตามชมสารคดีสั้น "เติมฝัน ปันน้ำใจ กับบสก."ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการ "บางอ้อ" ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี โดยมีหนุ่มคงกระพัน  แสงสุริยะเป็นผู้ดำเนินรายการ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 นี้เป็นต้นไป รวม 16 ตอน

         

ที่ผ่านมา บสก.ยังได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในหลายๆ ช่องทางอาทิ มอบเงินให้ความช่วยเหลือผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง รวม 2 ล้านบาท รวมทั้งยังจัดถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม บสก.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดอยุธยา และจังหวัดสระบุรี รวมถึงมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม บสก.ผ่านสถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พร้อมทั้งร่วมกับทหารไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอบางบัวทอง และนำพนักงานจัดกิจกรรมอาสาหลังน้ำลด Big Cleaning Day ที่วัดกู้(พระนางเรือล่ม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดฐานองค์พระนอนและกำแพงวัด หลังจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้กว่า 2 เมตรด้วย

         

ทั้งนี้ต่อเนื่องจากเหตุอุทกภัยในปี 2555 นี้บสก.ได้เข้าช่วยเหลือโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จังหวัดนนทบุรีซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ซ่อมแซมห้องสมุดที่พังเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งมอบหนังสือสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน อีกทั้งผู้บริหาร บสก. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

         

แต่บสก.ยังไม่หยุดยั้งเดินหน้าช่วยเหลือเติมฝัน ปันน้ำใจต่อที่ สถานสงเคราะห์ เด็กหญิงบ้านราชวิถี งานนี้ผู้บริหารและพนักงานบสก.ได้ร่วมสอนเด็กจากบ้านราชวิถีในการทำเจลเทียน เพื่อเป็นการสร้างวิชาชีพติดตัวให้แก่เด็กๆ ไว้ในอนาคตสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นวิชาชีพติดตัว โดยงานนี้นอกจากจะสอนการทำเทียนเจลทางบสก.ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

        

สุเมธกล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อเน้นย้ำการเป็นองค์กรไทยเพื่อสังคมไทย บสก.พร้อมที่จะเดินหน้าจัดโครงการดีๆ ชื่อ "เติมฝันปันน้ำใจ กับบสก."อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5 ซึ่งแต่ละครั้งที่ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมพนักงานของ บสก. และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็รู้สึกอิ่มใจทุกครั้ง มาครั้งนี้ปีที่ 5 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเกิด

         

ความเสียหายเป็นอย่างมาก คือโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จังหวัดนนทบุรี ทางบสก.ได้บูรณะซ่อมแซมห้องสมุด พร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องสมุดพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ไว้ใช้งานต่อไป รวมทั้งสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ที่มาสร้างวิชาชีพเพื่อเป็นประโยชน์เป็นวิชาชีพติดตัวแก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ทันหุ้น

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ