Loading

กคช.เดินหน้าขายบ้านเอื้อฯ 86 โครงกา

วันที่ : 23 เมษายน 2555
กคช.เดินหน้าขายบ้านเอื้อฯ 86 โครงการ

กคช. ลุยจัดมหกรรมขายบ้าน "คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ" ส่งบ้านทำเลทองทั่วประเทศ 86 โครงการ รวม 16,577 หน่วย สนองความต้องการผู้มีรายได้น้อยและคนรุ่นใหม่

 

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่า การการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการบ้านเอื้ออาทรได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 91% หรือประมาณ 256,992 หน่วย จากทั้ง หมดที่ได้รับอนุมัติก่อสร้าง 281,556 หน่วย โดยขายได้ประมาณ 86% หรือประมาณ 242,495 หน่วย และ ส่งมอบให้ลูกค้าได้มากกว่า 77% หรือประมาณ 210,175 หน่วย อย่าง ไรก็ดี กคช. ได้จัดงาน "คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ" ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-6 พฤษภาคม 2555 ณ การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น และศูนย์ขายทั่วประเทศ ภายใต้แนว คิด "We are NHA Family เพราะ เราคือครอบครัวเดียวกัน"

 

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างฐานะ ซึ่งจะเปิดให้จองทำสัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่กรุงเทพมหา นคร-ปริมณฑล และภูมิภาค ในลักษณะอาคารชุดพักอาศัยและบ้าน พร้อมที่ดิน จำนวน 86 โครงการ รวม 16,577 หน่วย เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า, มีนบุรี, ลาดกระบัง, คู้บอน, บางขุนเทียน 1-3, วัดกู้ 2, บางบัวทอง 2, ตลาดไท, เสมาฟ้าคราม, บ้านคลองสวน และพร้อมมิตร 1 ฯลฯ และโครง การบ้านพร้อมที่ดินย่านรังสิต ได้แก่ รังสิต คลอง 9, รังสิต คลอง 10/1 และรังสิต คลอง 10/3 เป็นต้น

 

จุดเด่นโครงการบ้านเอื้ออาทรของ กคช. คือโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ก่อสร้างได้มาตรฐาน แข็งแรง และจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมา โครงการบ้านเอื้ออาทรของ กคช. ได้รับความเสียหาย น้อยที่สุด แม้แต่โครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดภูเก็ตก็ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่สนใจโครงการของ กคช. เพียงวางเงินจองทำสัญญา 3,000 บาท ราคาเริ่มต้น 390,000 บาท พร้อมรับของสมนาคุณ และผ่อนชำระกับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยปีแรก 3% ปีที่ 2-3 MRR- 1.50% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา MRR-1.00% (MRR 7.25%) และลูกค้ารายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ใช้อัตราดอกเบี้ย ธอส. เพื่อสานรัก 2 ปีแรก คงที่ 2.99% ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา MRR-0.50% ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.45% คงที่ 3 ปี

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้