Loading

แบงก์ชาติเปิดศูนย์คุ้มครองทางการเงิ

วันที่ : 14 มกราคม 2555
แบงก์ชาติเปิดศูนย์คุ้มครองทางการเงิน

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เริ่ม 13 ม.ค.เป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ แก้ไข ปกป้องสิทธิ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ   ผู้ใช้บริการทางการเงินด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ธปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคในเรื่องต่างๆ เช่น การให้บริการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อ พันธบัตร การปรับโครงสร้างหนี้ การยืดอายุการชำระหนี้ รวมทั้งถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์รวม 2,600 ราย สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว 91%

 

สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยประชาชนสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้ คือ โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข 1213 โทรสาร 0-2283-6151 อีเมล์ FCC@bot.or.th และไปรษณีย์ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน อาคาร 3 ชั้น 5 ธปท. สำนักงานใหญ่ 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ทั้งนี้ในปี 2556 ศคง.จะย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ ธปท.สำนักงานสุรวงค์

 

นายประสารกล่าวว่า ในช่วงแรกจะมีพนักงานรับเรื่องร้องเรียนและสามารถดำเนินการได้ทันที เช่น ตอบคำถามเบื้องต้น หรือให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องที่ซับซ้อนเกินไป 22 คน และจะมีพนักงานอีกส่วนหนึ่งที่รองรับการตอบปัญหาในเรื่องที่มีความซับซ้อน เฉพาะเรื่อง เช่น เรื่องพันธบัตร การปรับโครงสร้างหนี้ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ส่วนปัญหาแก๊งต้มตุ๋นทางโทรศัพท์นั้น ถือเป็นความท้าทายการทำงานของ ธปท.เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การบริหารจัดการของ ศคง.จะเป็นระบบเชิงรุก โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ และยืนยันว่าการทำงานของ ธปท. รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะไม่ใช่การเข้าไปขอเลขที่บัญชี และการขอเลขบัตรประชาชนอย่างแน่นอน

 

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ