Loading

ที่ดินน้ำท่วมเฮยืนราคาเดิ

วันที่ : 22 ธันวาคม 2554
ที่ดินน้ำท่วมเฮยืนราคาเดิม

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่าราคาประเมินที่ดินใหม่ที่จะประกาศใช้ 1 ม.ค.2555 นั้น กรมธนารักษ์ยังยืนยันที่จะให้ประกาศตามกำหนดเดิม แต่พื้นที่น้ำท่วมจะมีการประกาศยืนราคาเดิม โดยเร่งรัดให้กรมธนารักษ์สำรวจว่ามีที่ใดบ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนม.ค. ซึ่งการยืนราคาเดิมไว้จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่จะซื้อขายที่ดินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามราคาที่ดินใหม่

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ราคาที่ดินทั่วประเทศที่ประกาศใหม่ปรับขึ้นโดยเฉลี่ย 20% ส่วนใน กทม.ปรับขึ้น 17%ราคาที่ดินที่สูงขึ้นมากคือตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนกรณีที่มีการเสนอให้ยืดเวลาประกาศใช้ราคาที่ดินใหม่ออกไปอีก 1 ปีนั้น เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย เพราะในส่วนของกรมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยากให้มีการประกาศใช้ 1 ม.ค.2555 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าราคาประเมินจะต้องประกาศใหม่ทุก 4 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ