Loading

ธปท.พร้อมหารือแบงก์ยืดหนี้ได้ 1 ป

วันที่ : 22 ธันวาคม 2554
ธปท.พร้อมหารือแบงก์ยืดหนี้ได้ 1 ปี

นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)กล่าวว่า ธปท.พร้อมพิจารณาข้อเสนอของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารอื่นๆ ที่ต้องการผ่อนผันเกณฑ์จัดหนี้เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภาระการตั้งสำรอง

นายเกริก กล่าวว่า ขณะนี้รายละเอียด ธปท.คงยังตอบอะไรไม่ได้มาก เพราะยังไม่ชัดเจนว่าธนาคารไม่เข้าในส่วนใดบ้าง ต้องรอดูรายละเอียดของหนังสือหารือ ว่าธนาคารต้องการอะไร จะขอผ่อนผันอะไรบ้าง เพราะอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนก็ได้  "เกณฑ์ผ่อนผันรวม ธปท.ออกไปแล้ว แบงก์น่าจะทำได้อยู่แล้ว"นายเกริก กล่าว

ทั้งนี้ ประกาศผ่อนผันเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ ธปท.ที่ออกไปเมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมาระบุแนวทางในการผ่อนเกณฑ์ในการช่วยเหลือ 1.ผ่อนผันชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสูงสุด 6-12 เดือน 2.ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และ 3.ให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อฟื้นฟูกิจการในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งธนาคารสามารถผ่อนผันช่วยลูกค้าได้ถึงเดือน มิ.ย. 2555 ธนาคารจะผ่อนผันให้ลูกค้านานเท่าใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละธนาคาร พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้า โดยที่ธนาคารไม่ต้องตั้งสำรองหนี้เสียจากปัญหาน้ำท่วม เพราะลูกหนี้อยู่ในสถานะเดิมก่อนเกิดน้ำท่วมได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์