Loading

กคช.เดินสายช่วยลูกค้าหวังลดภาระหลังน้ำล

วันที่ : 20 ธันวาคม 2554
กคช.เดินสายช่วยลูกค้าหวังลดภาระหลังน้ำลด

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ขณะนี้โครงการของการเคหะฯ ลูกบ้านประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่ถูกเลิกจ้างงาน ฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาในปีนี้คือ การขายบ้านของการเคหะฯ เริ่มยากขึ้น เนื่องจากผลกระทบโดยตรง โครงการประสบภัยน้ำท่วมเอง และทางอ้อมคนจะต้องตกงาน ทำให้กำลังซื้อจะลดน้อยลงด้วย

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กคช.มีมติให้เน้นงานลูกค้าสัมพันธ์มากขึ้น โดยการให้ฝ่ายการตลาดกลับเข้าไปเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ถูกน้ำท่วม เพื่อไปช่วยในการปลอบขวัญ พร้อมทั้งในการช่วยเหลือซ่อมแซมอาคาร และสุดท้ายช่วยเหลือเรื่องการชำระเงิน โดยการให้ธนาคารเข้าไปช่วย ซึ่งตั้งแต่นี้ไปงานหลักของฝ่ายการตลาด การเคหะฯ เป็นเรื่องงานลูกค้าสัมพันธ์ส่วนงานขายจะเป็นงานรอง

โดยกิจกรรมหลักๆ ในการทำลูกค้าสัมพันธ์ คือ การจัดทีมลงไปเป็นการจัดกิจกรรมร่วม รับคำร้อง, เปิดเป็นคลินิกให้คำปรึกษาจากทีมวิศวกร และสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีช่างต่างๆ เข้าไปให้คำปรึกษาชี้แนะในการดูแลซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด จัดร่วมกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั่วไป เช่น เรื่องการยื่นเอกสารเข้าไปรับคำร้องเรียน และนำองค์กรท้องถิ่นเข้าไปเรื่องความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐฯลฯ

"กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์จะเริ่มในช่วงวันที่20 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป จะจัดไปเรื่อยๆ จนครบทุกโครงการฯ และบางโครงการอาจจะต้องเลื่อนออกไปเพราะน้ำไม่ลด เช่น ลาดหลุมแก้วนอกจากนี้การเคหะฯได้เตรียมการไว้หลังน้ำลดก็จะเข้าไปดูแลในโครงการต่างๆ นอกเหนือจากที่ภาครัฐดูแลแล้ว 5,000 บาท"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ