Loading

แบงก์ชาติจับตาอสังหา

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2554
แบงก์ชาติจับตาอสังหาฯ

นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะนำมุมมองของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมินว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจชะลอลงหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งแตกต่างจากที่ ธปท. มองว่าอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ภาพรวม และคอยติดตามภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ แม้เหตุการณ์น้ำท่วมอาจทำให้คนที่อยู่อาศัยในแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาอยู่แนวสูง เช่น ห้องชุด คอนโดมิเนียม ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นบ้าง แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด ประกอบกับยังมีความเป็นไปได้ที่คนอาจจะมีสภาพคล่องน้อยลง ถือเป็นประเด็นที่ ธปท.ต้องปรับแนวคิดใหม่ เพื่อประเมินภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนมากขึ้น

 

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยงธปท. กล่าวว่า ธปท. อยู่ระหว่างติดตามทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดหลังน้ำลดลงแล้วว่าผู้ประกอบการจะมีโครงการใหม่ๆ ออกมาหรือไม่ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนไปมองหาที่อยู่อาศัยแนวสูงมากขึ้น แต่เชื่อว่าแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะต่อไปน่าจะกลับมาขยายตัวได้ต่อเนื่อง

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด